КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

Обявиха конкурс за идеен проект за реконструкция на централна пешеходна зона на Враца

Сряда, 05 Ноември 2014 16:58
01

Фотограф: Георги Кожухаров

Община Враца обяви конкурс за избор на идеен проект за реконструкция на централната пешеходна зона на Враца - от ул. "Поп Сава Катрафилов" до площада при ж.п. гарата, включително и ул. "Търговска". Конкурсът е част от проектната готовност на Община Враца за следващия програмен период, и се финансира по Приоритетна ос 5 "Техническа помощ"от ОП "Регионално развитие".
Конкурсът за архитектурен проект се изпълнява по ЗОП
Участниците следва имат опит в проектирането на пространства с обществено значение и предназначение, като за последните 3 години са реализирали поне един подобен проект

Оценяването  на проектите ще се извършва на база няколко показателя:

- П1  - функционалните възможности и технически решения по отношение поставените от възложителя цели и задачи – макс 25 точки
-  П2 - Обемно-пространствени и художествени решения - естетическите качества, начин на изграждане и убедителност на архитектурния и дизайнерски образ - макимум 25 точки
- П3 - иновативност на представените решения, качество и дълготрайност на вложените строителни материали, технологии на изпълнение, решение на конструктивната част – макс. 25 точки
- П4 - Проектна стойност на строежа – максимално възможна оценка 10 т.
- П5 - Публично оценяване от населението - максимално възможна оценка 15 т.

Условията, редът и начинът на провеждане на публичното оценяване са посочени в Конкурсната програма.
Срокът за получаване на документи за участие е подаване на готовите проектни идеи е 5 януари 2015 г. , ( 16 ч.)
Достъп по електронен път до конкурсната програма  - на www.aop.bg  или на www.vratza.bg

 
Източник: http://gradat.bg/
 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions