КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

Конкурс за идеен проект за реконструкция на дома на транспортните работници във Варна

Понеделник, 20 Октомври 2014 00:00
01

Фотограф: Мария Съботинова

Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура", клон ТП "Пристанище Варна" обяви конкурс за идеен проект – визуализация за "Реконструкция на сграда – "Дом на транспортните работници" във Варна.
Обхватът и съдържанието на проекта трябва да бъдат достатъчни, за да послужат като основа за изработване на технически и работен проект. ОСвен това, идейният проект трябва да позволи на Възложителя да избере най-доброто за него архитектурно-пространствено и функционално решение, строително- конструктивно решение, инсталационни и технологични решения при съобразяване със съществуващото положение, подкрепено от технико-икономическа обосновка.
 
Право на участие в конкурса имат български и чуждестранни физически или юридически лица или обединения.
Членовете на обединенията следва да представят нотариално заверено споразумение помежду  им за извършване на дейностите от настоящия конкурс и последващата фаза на проектиране.
Критерият  за оценка на проектите е сума от  "Функционални изисквания" (40 %), качествени изисквания (20%)  и "Икономическа целесъобразност на проекта" (40 %) и съответният брой точки.
Срокът за участие в конкурса е 8 декември 2014 г. ( 17 ч.)
За повече информация - http://www.aop.bg
 
Източник: http://gradat.bg
 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions