КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

Конкурс за изборна длъжност в ръководните органи на САЕ

Сряда, 06 Юли 2011 16:26

На основание Решения на Управителния Съвет на САБ по т. 5.2.1 от Протокола за взетите решения от 27.05.2011 г. и на Управителния съвет на КАБ по т.7 от Протокол №22/ 24-25.06.2011г., САБ и КАБ обявяват конкурс за кандидат за изборна длъжност в ръководните органи на САЕ.
Заседанията на Генералната асамблея на САЕ се провеждат два пъти годишно, а заседанията на Изпълнителното бюро /Управителния съвет/ – минимум 6 пъти в годината на всеки два месеца, като две от заседанията предхождат непосредствено Генералната асамблея. Мястото на заседанията е обикновено в Брюксел в офиса на САЕ. Командировъчните на членовете на Изпълнителното бюро /Управителния съвет/ се поемат от САЕ, както е указано в придружаващата документация (Приложенията са качени в Електронните страници на САБ и КАБ).

Избраният от САБ и КАБ кандидат предстои да се яви на избори по време на предстоящата Генерална асамблея в Брюксел на 25 ноември 2011 г., където ще представи своята платформа, за да спечели място в Изпълнителното бюро/ Управителния съвет на САЕ.
Мандатът на кандидата съвпада с мандата на новото ръководство на САЕ и е с продължителност 2 години.

Изисквания към кандидата за член на УС на САЕ:
1. Да бъде редовен член на САБ или КАБ. Предимство е ако е член и на двете организации.
2. Постоянно местожителство на кандидата – Република България
3. Да е запознат с устава на САЕ и да приема условията в посочените към конкурса приложения.
4. Да е мотивиран за извършването на дейността на САЕ, да работи за постигане на практически резултати в полза на организациите членки на САЕ и да се ангажира с ритмично информиране на колегията за актуалните събития и документи.
5. Да владее свободно (писмено и устно) английски език и да ползва френски като помощен език. Предимство ще бъде свободното владеене на двата езика (писмено и устно).
6. Да има опит в международната дейност.
7. Само за членовете на САБ да представи предложение за своята кандидатура от дружеството, в което членува съгласно чл. 73, т.15 от Устава на САБ.
Всеки кандидат трябва да представи:
- Заявление за участие в Конкурса (свободен текст и мотивация)
- Общ профил на кандидата – на български език
- CV  - на български език

Документите се изпращат по пощата в затворен плик на един от адресите:
САБ
1504 София
Ул. „Кракра” 11
КАБ
1000 София
Ул.”Цар Иван Асен” 1
или се предават лично в деловодствата на САБ или КАБ, заверени с входящ номер.
Краен срок за приемане на документи 25.07.2011г., 17:00 часа.

 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions