КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

За конкурса MILD HOME

Вторник, 28 Януари 2014 08:47
Моята модулна, интелигентна, на ниска цена, „направи си сам”, почти нулево-енергийна къща за нашето Зелено еко селище (ЗЕС) е проект съфинансиран от Оперативна програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа 2007-2013”
01

Фотограф: MildHome

Стартира конкурсът по проект MILD HOME за разработване на модел за еко селище

Столична община обявява началото на конкурс за най-добър модел за „зелено“ еко селище, състоящо се от сгради с почти нулева консумация на енергия, с възможност за изграждане от типа „Направи си сам“, използване на екологични строителни материали и възобновяеми източници на енергия. За разработването на модела е избран терен на територията на с. Мрамор в район „Връбница“. Конкурсът е част от двугодишния Проект MILD HOME (My Modular, Intelligent, Low cost, Do it yourself, Nearly Zero Energy House for our Eco Green Village), който Столична община изпълнява с финансиране по Програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа 2007-2013” и в сътрудничество с още двама български партньори - Българска търговско-промишлена палата и Европейски институт по труда. Водещ партньор по проекта е Съюзът на търговските камари на регион Венето, Италия, а освен България и Италия, в него участват още партньори от Румъния, Австрия, Унгария, Гърция и Сърбия.

Предложения ще се приемат до 21 февруари и ще бъдат разгледани от техническа комисия и жури от доказани специалисти в областта на архитектурата, градоустройството, екологичното строителство и възобновяемите енергийни източници. Победителят в конкурса ще получи възможността да доразработи идеята си в сътрудничество с екип от експерти на българските партньори. Финалният вариант на модела за еко селище ще бъде представен пред останалите страни партньори по проект MILD HOME през месец март.
 
Съобщение: Във връзка с точка 7 от конкурсната програма – поименен състав на техническата комисия и журито ще бъдат обявени до края на следващата седмица, тъй като все още не са получени потвърждения от всички поканени.
17.01.2014 г.
 
Съобщение: Поради големия интерес и в ролята си на партньор в проект MILD HOME Европейски институт по труда реши да предложи участие в Проекта и да осигури допълнителни награди за класираните на второ и трето място участници. Авторите/колективите, класирали се на второ и трето място в конкурса ще бъдат наети като външни експерти - към проект MILD HOME. Те ще вземат участие в следващите етапи на Проекта, които се координират от Европейския институт по труда, а именно: обучение и разработване на Ръководство за изграждане на Зелено еко селище с жилища тип MILD HOME.
27.01.2014 г.
 


Програма

Приложения към програмата

Изходни материали

Въпроси и отговори - архитектурен конкурс по проект MILD HOME

 
ЖУРИ

• председател - проф. д-р арх. Александър Александров, ръководител на катедра „Градоустройство" към Архитектурен факултет на УАСГ; 

• зам.-председател - арх. Симеон Симеонов, главен архитект на район „Връбница"; 

Членове: доц. д-р арх. Росен Савов, член на УС на Съюз на архитектите в България, арх. Николай Баровски, председател на регионална колегия София-град на Камара на архитектите в България, арх. Ваня Манева, главен експерт към Европейски институт по труда, арх. Бойка Къдрева, директор на Дирекция „Териториално планиране" в Столична община, Цветан Петров, кмет на с. Мрамор, д-р инж. Здравко Георгиев, изпълнителен директор на Енергийна агенция „СОФЕНА", Елеонора Карнаса, ръководител на дирекция „Европейска интеграция и европейски проекти" към БТПП, Ренета Николова, главен редактор на вестник „Строител", Венета Кръстева, управител на вестник „Строителство градът", и Надежда Петкова, главен юрисконсулт в Столична община.

 
Четете още на http://sofia.bg/Mild_home.asp
 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions