КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

Конкурс за изложбен център "Шипка 6"

Вторник, 14 Януари 2014 08:35

Конкурсът е за преустройство, реновация и фасадно оформление на Националния изложбен център на ул. „Шипка“ 6 в столицата.

Той е международен, общ, явен, едноетапен, между юридически и физически лица с професионална квалификация „архитект".

Общият награден фонд на конкурса е 24 000 (двайсет и четири хиляди) лева. Ще бъдат раздадени три награди по 8 000 (осем хиляди) лева на първите три, класирани от журито проекта. Възложителят, в лицето на СБХ, ще избере един от трите премирани проекта, с чийто автор ще сключи договор за изготвяне на следващи проектни фази. Ако избраният участник е небългарски архитект, следва да си осигури правоспособност за работа в България според правилата на Камарата на архитектите в България.

01

Целта на конкурса е да се предложат архитектурни идеи за:

  • Подобряване на съществуващото функционално-структурно решение на интериорните пространства на сградата, като се запази акцентът върху основната ѝ функция - организиране на художествени изложби от всякакъв вид и формат (международни, национални, групови индивидуални и др.) на всички форми на съвременно и класическо изобразително изкуство.
  • С подобряването на функционалната пригодност следва да се постигне и съответствие с действащите санитарно-хигиенни и противопожарни норми, както и с изискванията за достъпност на урбанизираната среда.
  • Ново фасадно оформление, което се налага поради необходимостта от цялостно саниране на сградата и следва да бъде естетически и структурно обвързано с предложените в интериорните пространства промени.
  • Осмисляне на покривното пространство на сградата.
 

Възложителят определя деветчленно жури, в това число независим професионален състав (архитекти) - пет души и четирима представители на СБХ, което да разгледа и класира конкурсните проекти.

Журито има основен състав, формиран от гореописаните членове, и четирима резервни членове (двама архитекти и двама - представители на СБХ), които влизат в основния състав, при необходимост да бъде заместен негов член, който по една или друга причина не е в състояние да изпълни задълженията си на журьор. Окончателните състави (основен и резервен) на журито ще бъдат обявени на интернет страницата на СБХ за конкурса.

Срокове:

1. Официално обявяване на конкурса - 13.01.2014г.

2. Регистрация на участниците - от 14.01.2014 до 28.02.2014г.

3. Отговори на въпроси на участници - от 14.01.2014 до 14.03.2014г.

4. Последен срок за предаване на конкурсните проекти - до 17:00 ч. на 07.04.2014г.

5. Преглед на постъпилите проекти от техническа комисия - 31.03.2014 - 30.04.2014г.

6. Журиране - 20.04.2014 - 30.04.2014г.

7. Изложба на конкурсните проекти - 07.05.2014 - 17.05.2014г.

8. Връщане на непремирани проекти - до 31.06.2014г.

Повече информация на shipka6.com.

 
Източник: citybuild.bg
 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions