КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

Конкурс за мемориален комплекс „Васил Левски“, гр. Свиленград

Четвъртък, 10 Октомври 2013 09:40

 

ТЕМА: <Изработване на идеен архитектурен и художествено – пластичен проект за изграждане на Мемориален комплекс „Васил Левски“, ПИ 001918, м. „Левката“, гр. Свиленград>
01

Възложител на конкурса е сдружение „Аз Обичам България” с подкрепата и съдействието на Община Свиленград и Съюза на архитектите в България.
Тема на конкурса - изработване на идеен архитектурен и художествено – пластичен проект за изграждане на мемориален комплекс „Васил Левски”, ПИ 001918, м. Левката, земл. на гр. Свиленград.

Цел на конкурса - да се получат най-добрите функционални и обемно-пространствени решения за мемориалния комплекс и фигурата на Апостола, както и за планиране и благоустрояване на прилежащата територия, при отчитане на градоустройствените показатели, местоположение, релеф и съобразно спецификата на заданието.

Вид на конкурса - национален, таен и едноетапен. Жури ще номинира и награди 3 (три) конкурсни проекта, от които Възложителят може да избере един или повече от наградените конкурсни проекти, с чиито автори да сключи договори за продължаване на проектирането в следваща фаза.

Участие в конкурса - право на участие в конкурса имат всички български и чуждестранни физически и/или юридически лица или техни обединения с ръководител на проектантския колектив притежаващ професионална квалификация магистър-архитект и притежаващ регистрация за пълна проектантска правоспособност в Камарата на Архитектите в България за настоящата година и поне един скулптор, членуващ в Съюза на българските художници.

Регистрация за участие - желаещите да участват в конкурса трябва да се регистрират като свалят свободно от интернет страницата на проекта конкурсната документация www.pametnik.bg

Срокове
Дата на обявата – 10.10.2013г.
Срок за регистрация за участие – 31.10.2013г.
Срок за задаване на въпроси – 15.11.2013г.
Срок за предаване - 15.03.2014г
Дата на отваряне на пликовете - 31.03.2014г
Решение на журито - 15.04.2014г.

Награди и финансиране
Средствата, необходими за подготовка и провеждане на конкурса се осигуряват от Възложителя. Наградният фонд е в размер на 35 000 лв. (тридесет и пет хиляди лева).
• Първа награда – 20 000 лв. (двадесет хиляди лева);
• Втора награда – 10 000 лв. (десет хиляди лева);
• Трета награда – 5 000 лв. (пет хиляди лева).


Подробности за конкурса, регистрацията и заданието, както и пълният пакет документи за участие в конкурса може да намерите на www.pametnik.bg

 

Източник: bularch.eu

 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions