КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

Обявяват международен архитектурен конкурс за централния площад на Пловдив

Вторник, 24 Септември 2013 12:28
01
Пловдивските архитекти подкрепят идеята за международен конкурс в един по-широк обхват, т.е. не само за площада, а за централната зона на града
 

Нов архитектурен конкурс с международно участие за по-цялостна и хармонична визия на площад "Централен" се готви да обяви община Пловдив в края на ноември. Целта е най-после да се намерят добри, иновационни проектни решения, които да осмислят и пространствено, и функционално, и духовно това уникално съвпадение на античния и съвременния център на Пловдив. За последните две десетилетия са проведени два градоустройствени конкурса за площада и са разработени редица ПУП-ове и проекти "на парче", но без особен резултат. Днес това емблематично за пловдивчани място по-скоро буди усещане за хаос и безпорядък, споделят архитекти.

За да обърне досегашния модел за проектиране и изграждане на градски територии, Съюзът на архитектите – дружество Пловдив, инициира три дискусии, първата от която се проведе на 18 септември, за да събере разнородни мнения с възможно най-широко участие на граждани, архитекти и урбанисти, професионалното им редактиране до извеждане на задание за архитектурен конкурс за проектиране,чието официално наименование  е "Площад "Централен" – античност, модерност, визия". Конкурсът ще е на два етапа, които включват съответно изготвяне на идейна урбанистична концепция и избор на финалисти за изготвяне на инвестиционен проект. Партньор на община Пловдив в организирането му е Шестото издание наSofia Architecture week (22 ноември - 1 декември), чиито организатори обещават да привлекат за участие водещи чуждестранни архитектурни бюра.   

Рамката на проектната територия
да бъде по-разширена, за да може да се свържат в общи културни и туристически оси недвижимите културни ценности в района на площад "Централен" – Форумният комплекс, Одеона, Голямата епископска базилика, археологическите структури до Понеделник пазара,
"Изключително е важно да се проучи опитът на други европейски градове, включително и на София, в интегрирането на съвременни и антични урбанистични структури, сподели пред участниците в дискусията доц. д-р. арх. Йорданка Кандулкова. Тя посочи, че смисълът да се върви към трети подред конкурс е, ако има професионален критичен анализ на досегашните проектни идеи. По този начин ще се предпазят бъдещите участници от досегашните несполуки и да не се повтарят. Арх. Кандулкова препоръча в заданието да залегне и широкообхватно анкетно изследване на нагласите на хората за бъдещата визия и функционалност на това средищно за Пловдив място, както и да има обобщена информация за археологическите проучвания на разкритите културни паметници от античността, както и възможностите за тяхното автентично експониране в градската среда. Трябва да се отчете многопластовият характер на централната зона на града и да се зададе кои архитектурни и инфраструктурни елементи могат да бъдат променяни и кои не, посочи още арх. Кандулкова, и допълни, че не бива да се подценява и духът, който носи това място, станало любимо за срещи, концерти на живо, изложби на открито и пр. 
Арх. Илко Николов в качеството си на председател на общинския съвет и на САБ - Пловдив, заяви, че в заданието ще бъде уточнен статутът на всички имоти, тъй като е налице частна собственост в обхвата на Форумния комплекс и сградата на пощата например.
Арх. Дечко Дяков предложи предмет на проектиране да е централната зона в обхват: на юг – Военният клуб, бившият Партиен дом и хотел "Тримонциум", на запад – част от Цар-Симеоновата градина и ул. "Лавеле", на север – бившето кино "Балкан" и свързаните с него сгради по ул. "Патриарх Евтимий", и на изток – бул. "Цар Борис III Обединител", подлез "Археологически", Голямата базилика и археологическите структури, южно от Трихълмието.
 
Най-сериозните проблеми и конфликти в центъра на града
се дължат на прокарването на бул. Цар Борис III Обединител под Трихълмието и подземното свързване на ул. "Гладстон" и ул. "Кн. Мария Луиза" през Форума на Филипопол, посочи още арх. Дечко Дяков. Градската структура на съвременно ниво около Одеона е силно нарушена и създава впечатление за хаос и безпорядък в центъра на града. Ул. "Иван Вазов" също завършва неубедително пред пл. "Централен", както и е нарушена традиционната му връзка с ул. "Кап. Райчо". Сградата на Пощата не е свързана функционално с прилежащите археологически структури на Форума и голяма част от обема й стои неизползваем. Рамката на площадното пространство е нехармонично формирана от сградите на Военния клуб, бившия Партиен дом, хотел Тримонциум, и бъдещето преустройство на тези сгради трябва да е неразделна част от общата визия на пл. "Централен". Големият паркинг пред хотел "Тримонциум" пречи на пешеходното движение към площада, археологическите паметници и Градината. Голямата и малката Базилика, както и археологическите структури до Понеделник пазара са изолирани един от друг, без ясна визия за бъдещата им интеграция в общ туристически маршрут. 
Светла Добрева

 
Предложени основни цели на конкурса:
- Археологическите структури да се експонират убединително и се свържат по подходящ начин помежду си, следвайки идеята в ОУП за изграждане на Подземен музей на Филипопол.
- Да се предложат нови функции на Пощата свързани с археологическите структури.
- да се преосмислят формата и размерите на площадното пространство, като се отчете ролята на Градината като естествена рамка на площада с основен подход от нея.
- да се проучат възможностите за подземно паркиране южно от неракритата антична крепостна стена, която сече по диагонал паркинга пред хотел "Тримонциум";
- да се потърси подходящо комуникационно решение за вливане на ул. "Иван Вазов" в пешеходната зона на площада.
 
Източник: stroitelstvo.info
 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions