КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

Софийският университет търси идеен проект за реконструкция на зала "Яйцето"

Понеделник, 22 Юли 2013 14:52
su

Софийският университет "Св. Климент Охридски" обявява архитектурен конкурс за идеен проект за преустройство на залата "Яйцето" и прилежащите помещения.

Реконструкцията има за цел превръщането на сега съществуващите помещения в мултифункционален комплекс за наука и култура.

Помещенията в обхвата на разработката са с приблизителна площ 1100 кв. метра и представляват част от сутерена, намиращ се непосредствено под централното фоайе на Ректората.
Достъпът до тях е възможен едновременно от централното фоайе, от северното крило и от ресторант "Алма Матер".
Последно зоната е функционирала като клуб-ресторант с търговска зала и кухня.

Конструкцията на залата, построена през 1934 година, е монолитна със стоманобетонен скелет и зидани тухлени прегладни стени. Помещенията граничат с вътрешни дворове, в които на по-късен етап са разположени санитарни помещения и технически инсталации.

Съществен проблем е влагата при отводняването на вътрешните дворове.
Прилежащи на централната зала са две технически отоплителни помещения, които имат високо ниво на въздушен шум, но е необходимо да се запазят.

Необходимо е зоната да съвмести функциите на конферентни зали - голяма (разположена в бившата столова на "Яйцето") и малка, разположена непосредствено до "Яйцето" в северната му част. Голямата конферентна зала трябва да съвместява и функциите на кино зала, образователна зала, зала за културни събития и дискусии с прилежащ културен център с административни, складови и санитарни помещения.
Проектът трябва да осигурява достъп за хора в неравностойно положение.
Сред задачите, които трябва да реши идейният проект, е да се освободят вътрешните дворове и да се открият стъклописите към основната зала; да се премахне нефункциониращата вентилация; да се запазят обемно-пространствената структура, подовата настилка от естествен камък и трайните финишни покрития и елементите на художествен синтез на централната елипсовидна зала "Яйцето".
Авторите на проекта трябва да предвидят и необходимото обзавеждане, оборудване, техническо и инсталационно обезпечеване в контекста на новите функции; специална задача е и подобряването на акустиката в залите.

Срокът за подаване на предложенията е 40 работни дни, считано от 18 юли 2013 г. - датата на обявяването на конкурса в официалната страница на Софийския университет.
Последният срок за подаване на идейния проект е 13 септември 2013 г.

Победителят в конкурса ще получи възможността да реализира своя идеен проект. Втората и третата награда са парични и са в размер на 2500 лв. и 1500 лв.

Предложенията ще бъдат оценявани с комплексна оценка, където най-много точки - 50 - ще носи предложената цена.
Естетичността и реализуемостта на идейния проект ще се оценяват с по 15 точки, а по 10 точки ще бъдат давани за функциоталните и техничедски качества на предложението, както и за срока на изпълнение.

Участниците в конкурса трябва да подадат в деловодството на Софийския университет, стая 114 в сградата на Ректората на адрес бул. "Цар Освободител" № 15 от 9.00 до 17.00 часа всеки работен ден идеен проект.
Проектите се подават в плик, в който в отделен запечатан плик е поставено и предложението за цена и срокове за реализация.
Дискове със заснемането, разпределението на съществуващото положение и разрези могат да бъдат получени в стая 13 на Ректората, София, бул. "Цар Освободител" № 15.

Източник: gradat.bg
 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions