КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

Обявяваме конкурса за централна градска част на София през май

Неделя, 07 Април 2013 15:51
01

Това каза външният консултант по проекта "Създаване на проектна готовност за кандидатстване на Столична община по ОПРР 2014-2020" Елена Тричкова по време на конференция в НАГ. 

Част от проекта "Създаване на проектна готовност за кандидитастване на Столична община по ОПРР 2014-2020" включва подробна количествено-стойностна сметка, представени по отделни обекти на интервенция за обновяване на централната градска част на София. Кога ще стартира конкурсът?  

По дейността, която включва изготвяне на технически инвестиционен проект за обновяване на централната градска част на София, се предвижда процедура по Закона за обществените поръчки. Тя е на два етапа. Най-напред ще бъде обявен конкурс за проект. В момента се подготвя заданието и конкурсната програма за този конкурс, но решението на Столичен общински съвет още при одобрението на проектното предложение включваше задължително запознаване на съвета със заданието, условията за участие, методиката за оценка и срока, и затова екипът, който подготвя конкурсната документация, изготви един вариант на задание, който мина през САБ и КАБ и в момента е в комисиите на СОС за одобрение, препоръки, допълнения и корекции.

Следващият етап, след като излязат тези становища на СОС, е предварителен контрол по Закона за обществените поръчки, т.е. техническото задание, изискванията към участниците и методиката за оценка също ще бъдат контролирани и проверени от експерти преди да бъде обявен конкурсът.

В края на май - началото на юни ще бъде проведено общественото обсъждане на класираните три идейни предложения, които журито е определило, за да може обществеността и заинтересованите страни да бъдат запознати и да си кажат мнението, ако имат препоръки. Класираните участници ще бъдат задължени да допълнят и коригират своите предложения. На първия класиран ще бъде взложено проектирането, но тъй като в централна градска част са четири зони, е възможно да има четирима победители за отделните зони. 

02

Кои са четирите подзони?

За момента ще ми е трудно да ви отговоря, това е разписано подробно в заданието. Мисля, че арх. Диков най-добре може да ви отговори.

03
04

Кои ще бъдат членовете на журито?

Журито ще бъде определено допълнително с решение на кмета Йорданка Фандъкова и Столичен общински съвет, както и от техническата комисия. 

Какъв ще е бюджетът за централна градска част?

Бюджетът е 900 хиляди лева за проектиране, като в зависимост от това дали ще бъдат одобрени подзоните, на които е разделена централната градска част, този бюджет ще бъде съответно разпределен в зависимост от дейностите. 

Как ще се процедира с участъци, които вече са ремонтирани и се намират в тези зони?

Когато се подготвя заданието за избор на изпълнители, още веднъж се прави преглед на всички дейности, включени в одобрения проект. Екип, който ще следи да няма двойно финансирене, ще извади тези обекти. По този начин най-вероятно ще се намали и бюджета. 

Друг момент от проекта е обследване за енергийна ефективност и изготвяне на работни инвестиционни проекти за основен ремонт/реконструкция на общински образователни, културни и социални институции...

Да, те са в определените зони за въздействие на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на София. Има обекти и в трите зони за въздействие - най-вече в социалната и в публичната зона.

05
06
Тази схема финансира само една част - за изготвяне на технически проекти на част от проектните предложения, които влизат в ИПГВР. За останалите, за които тази схема не осигурява пари, ще бъде разработен бюджет в самия интегриран план, в който да бъдат предвидени същите дейности. Ще трябва да бъдат предвидени средства за проектиране, за предпроектни проучвания и финансови анализи, за да може когато бъде готова оперативната програма, Столична община на базата на програмата за реализиране на ИПГВР да си подготви и графика за изпълнение на тези проекти до 2020 година. Т.е., това, което не успеем да реализираме с този проект, ще бъде включено в ИПГВР, а това, което не е включено в него, ще се програмира в Общинския план за развитие,който е другият стратегически документ.
07
08
09

Елена Ангелова, директор "Административно обслужване" в НАГ

Източник: citybuild.bg
 

Коментари  

 
#1 Георги Симеонов 2013-04-20 18:06
Предлагам да се измести пътното платно до канала "Перловска река",по бул."Евлоги Георгиев" от "Орлов мост"до ул."Професор Фритьоф Нансен",а тревната площ до тротоара и да се избегне обгазяването на жилищните сгради и задръстването с превозни средства в участъка между ул."Гурко" до ул."Граф Игнатиев".
 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions