КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

Реконструкция на градски парк "Св. Георги" в Добрич

Вторник, 25 Септември 2012 00:28

Възложител
Община Добрич

Кратко описание

ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ПРОЕКТ:

„ОБНОВЕНА И МОДЕРНИЗИРАНА ГРАДСКА СРЕДА, ЧРЕЗ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ГРАДСКИ ПАРК „СВ. ГЕОРГИ”.

Предмет на конкурса е изработване на идеен инвестиционен проект и в следваща фаза със спечелилия първо място - технически и работен паркоустройствен проект по ОП „Регионално развитие” 2007-2013, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”,
Схема „Зелена и достъпна градска среда”.

Условия за получаване на конкурсната програма
Дата: 12.11.2012 г. , Час 17:00

Срок за представяне на проекти или заявления за участие
Дата: 12.11.2012 г. , Час: 17:00

Ще се връчва/т награда/и
- една първа награда в размер на 4 000 лева и покана за участие в процедура за договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т.7;
- една втора награда в размер на 2 000 лева; - една трета награда в размер на 1 000 лева.

Обявлението може да изтеглите от ТУК
 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions