КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

Устойчивата архитектура в България - 2020-8

Четвъртък, 13 Септември 2012 14:02

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И ПРИЯТЕЛИ,

В следствие на икономическата и финансова криза, и последиците от климатичните промени, живеем във време на сериозни предизвикателства. Европейските политици осъзнават, че се нуждаем от природосъобразни и удобни за живеене градове, които са по-хармонични, по-добре организирани и с устойчиви сгради. По данни на Европейската комисия, само половината от целите, заложени в стратегията „Европа 2020“ са на път да бъдат реализирани, поради което Европейският съвет и Европейският парламент призоваха Ко! мисията да приеме нова амбициозна стратегия за действие.

Като жители на обединена Европа, стремящи се да се интегрираме пълноценно с останалите европейски държави, е нужно да ускорим темпа си на развитие и в България. Архитектите като творци на застроената среда носим отговорност за нея и дерзаем тя да е въодушевяваща, природосъобразна и ефективна, да отговаря на критериите за устойчивост.

С цел утвърждаване на устойчивата архитектура в България, и в съответствие с Член Първи от Закона за устройство на територията на Република България, за трета поредна година Камара на архитектите в България организира:

Електронен конкурс (е-конкурс) „Устойчивата архитектура в България - 2020-8“.

Електронният формат цели използването на „зелен“ подход и свеждането до минимум на въглеродния отпечатък на конкурса при провеждането му.

Първото издание на конкурса бе организирано през 2010 г. във връзка с честването на 20-тата годишнина на Архитектурния Съвет в Европа (АСЕ).  Печелившият проект от България бе изложен в сградата на Европейския парламент, редом с проекти от цяла Европа. По време на официалната церемония по откриването на изложбата в Културния център „Bozar”, разположен в сърцето на Брюксел, усилията на европейските архитекти бяха приветствани и от г-н Росен Плевнелиев – тогава изпълняващ длъжността Министър на регионал�! �ото развитие на Република България, а понастоящем Президент на България.

Като логично продължение на целите за всеобхватно налагане принципите на природосъобразното и балансирано развитие на нашите градове и изграждането на здравословни и ресурсоспестяващи сгради, които да обитаваме, Камарата на архитектите в България съвместно със Съюза на Архитектите в България организира третото поред издание на конкурса в две КАТЕГОРИИ:

Категория „РЕАЛИЗАЦИЯ“

Категория за проекти на построени през 2011 и 2012 г. сгради Отличените в тази категория проекти, както и такива, наградени от Националния преглед на българската архитектура, ще бъдат прегледани от специално жури от експерти на КАБ и САБ, за да бъде излъчен възможен участник в Международния конкурс „Мис Ван дер Рое“, като представител на българската архитектура.

Наградата на Европейския съюз за съвременна архитектура, на името на Мис Ван де Рое е награда, която се дава на всеки две години от ЕС и Фондация „Мис Ван де Рое“ Барселона, за да отдаде признание и награди качествени архитектурни творения в Европа. Наградата е учредена през 1987 г. в партньорство на Европейския парламент и Фондация „Мис Ван де Рое“. Надпреварата е отворена за всички проекти, реализирани в Европа в рамките на двугодишен период преди предоставянето на наградата. С приза се награждават постиженията н! а европейски архитекти и се предоставя на гражданите, както и на публичните институции, възможност по-добре да оценят важността на архитектурата при изграждането на градовете и общностите. Наградата вдъхновява проучването, развитието и въвеждането на устойчиви архитектурни практики, които са в основата на връзката между качеството на живот и качеството на застроената среда.   Именно това илюстрира социалните, културни и икономически ползи от нейното съществуване. Наградата търси и открива разнообразието на европейс�! �ите архитектурни проявления, кат�! � защ итава ролята на архитектурата, от една страна като база за обмяна на идеи и като арена за изграждането на общата европейска култура. Наградата също така поощрява архитекти, в началото на кариерата ми чрез специално отбелязване, както и отговорните клиенти – публични и частни, които са ангажирани в изграждането както на европейската икономика, така и на нейната култура чрез своите възлагания. Журито на конкурса също така прави селекция на образцови творби, които се показват по време на пътуваща изложба. Тези подбрани проекти пр! омотират качествените архитектурни продукти и приноса им в изграждането на европейските градове.

Голямата награда за Конкурса „Мис Ван де Рое“ е 60,000 Евро

Специалното отбелязване за Конкурса „Мис Ван де Рое“ е 20,000 Евро

Повече информация на английски език можете да намерите на:

Тази категория на конкурса е отворена за Възложителите (частни и обществени), както и за авторите на проектите.

Категория „КОНЦЕПЦИЯ за устойчива среда“

Категориятацели да стимулира мислене в насока на изграждане на устойчива и хармонична среда на обитаване. Тази категория е за конкретни идеи, разработки, концепции и проекти, които ефективно биха направили средата, в която живеем, по-привлекателна, природосъобразна, удобна и здравословна или с една дума - устойчива.

Концепциите могат да бъдат примерно за:

·        По-функционално използване на водите в нашите населени места;

·        Устойчив пространствен дизайн на малките градски пространства;

·        Вътрешно-кварталните пространства;

·        Подкрепа и създаване на културни центрове в градовете ни – трайни и мобилни;

·        Иновативни подходи за устойчиво обновяване и енергийна ефективност на сградния фонд;

Тези примерни теми са изредени с цел да могат кандидатите да се докоснат до духа на конкурса и не са изчерпателни. Цели се намирането на конкретни решения за конкретни проблеми, които биха направили застроената ни среда по-добра за живеене. Постъпили разработки ще бъдат предоставени на държавни и местни власти за проучване на реализация. Концепциите могат да са за конкретни населени места или общодържавни. Очаква се концепциите да съдържат описателна част и графична част. По-аргументирано описани и представени к�! �нцепции, имат по-големи шансове за успех.

На отличените концепции ще бъдат връчени награди. Журито ще оцени най-високо концепции, които са практични, конкретни и с голям потенциал да спомогнат за устойчивото развитие на нашите селища.

Условия за участие в конкурса

В конкурса ще се участва само електронно чрез изпратени по имейл проекти и/или концепции. Няма да бъдат приемани материали на твърд носител. Всеки участник може да изпрати неограничен брой проекти. Проектите трябва да съдържат графична част и текст.

Обектът или проектната разработка трябва да бъдат за територията на България. Подробното и аргументирано представяне и обосновка на устойчивите характеристики ще помогне проектът Ви да бъде оценен по достойнство от журито.

Крайната дата за изпращане на конкурсните имейли е:

За категория „РЕАЛИЗАЦИЯ“ - 15 октомври 2012 г. Конкурсът в тази категория е отворен за възложителите (частни и обществени) и/или авторите на проектите/обектите.

За категория „КОНЦЕПЦИЯ“ - 25 октомври 2012 г. Конкурсът в тази категория е отворен за всички. В него могат да участват и да бъдат представени и студентски и ученически проекти, разработки и идеи. Може да се участва индивидуално или в колектив.

Предложените на вниманието на журито имейли, трябва да бъдат озаглавени:

„2020-8.РЕАЛИЗАЦИЯ“ или

„2020-8.КОНЦЕПЦИЯ“, според категорията, в която се участва.

Изисква се задължително текстова част, изреждаща устойчивите характеристики на представения обект, проект или концепция. Форматът на текстовата част трябва да бъде в някой от следните формати: *.doc, или *.pdf. Графичната информация (снимки, схеми, визуализации и/или планове) трябва да бъде в: *.jpg или *.tiff формат с резолюция 300 dpi. Максималният брой файлове, които ще бъдат приемани за едно участие (и в един имейл) е девет. Максималният размер на имейла съдържащ цялата информация НЕ трябва да е по-голям от 9МВ.

Неспазването на регламента може да доведе до дисквалифициране от конкурса!

Резултатите от конкурса ще бъдат публикувани чрез интернет страницата на КАБ, медийните ни партньори и ще бъдат изпратени до Архитектурния съвет на Европа и други европейски организации.

Журито

Както и в предишни години, в журито ще бъдат поканени да вземат участие специалисти, работещи от години в оценката на устойчивото строителство, разработвали проекти в България и чужбина, както и с опит в международните програми за оценка на строителството (LEED, BREEAM, DGNB).   В журито ще бъдат поканени и обществени личности с отговорна позиция в изграждането на застроената среда. Предвижда се публично обсъждане/дискусия на резултатите от конкурса.

Церемонията по награждаването

За награждаването на конкурса ще бъдат поканени г-н Росен Плевнелиев, президент на Република България, г-жа Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството, арх. Майкъл Стентън, бившият председател на Американския институт на архитектите и други официални лица. Награждаването ще се извърши в периода 26 ноември – 3 декември 2012 г., по време на международния форум „Софийска архитектурна седмица“ (Sofia Architecture Week), с чието партньорство се организира конкурсът.

За реализиране на стратегията „Европа 2020“, за една нова България, имаме нужда от нова архитектура, нови правни и финансови стимули и нови подходи, изискващи участието на всички. Нека живеем така, че да задоволяваме нашите нужди без това да става за сметка на идните поколения!

Пожелаваме успех на всички участници в конкурса!

 
арх. Владимир Дамянов - Председател на УС на КАБ
арх. Николай Гълъбов - Зам.-Председател на УС на КАБ с ресор МДЕИ и ВО.
 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions