КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

Идеен проект за продължение на метрото до Хладилника

Сряда, 22 Август 2012 00:00
На 15 август Агенцията за обществени поръчки обяви обществена поръчка за изготвяне на идеен проект на продължението на втория метродиаметър до Хладилника (ТУК).

Наименованието на обществената поръчка, чийто възложител е "Метрополитен" е "Изготвяне на идеен проект за "Проект за разширение на метро София - ІІ диаметър; Участък по бул. "Черни връх" от ул. "Елин връх" (км 10+452) до ул. "Филип Кутев" с МС ІІ-12".

Предмет на настоящата обществена поръчка е изготвянето на идеен проект за продължението на втори метродиаметър под бул. "Черни връх" през кв. "Хладилника" от изградения оборотен участък след МС ІІ-11 при ул. "Елин връх" до ул. "Филип Кутев" с МС ІІ-12 и "Линеен пункт" (съоръжение за оборот и престой на метросъставите с възможност за осъществяване на периодични технически прегледи и малки ремонти, както и помещения за обслужващия персонал и машинистите).

Проектът трябва да се разработи на база предвиденото развитие на метромрежата в София, предвиждаща трасето на втори метродиаметър да продължи под бул."Черни връх" през кв. Хладилника. Проектът трябва да обхваща продължението на трасето от изградения оборотен участък след МС ІІ-11 при ул."Елин връх" под бул. "Черни връх" до кръстовището му с ул."Сребърна" – началото на северния вестибюл на бъдещата метростанция МС ІІ-12, която да бъде крайна в продължението на метродиаметъра на юг.
Бъдещата станция трябва да бъде с два вестибюла и перон с дължина 100 м, като след нея да се проектира съоръжение за оборот и престой на метросъставите, с възможност за осъществяване на периодични технически прегледи и малки ремонти, както и на помещения за обслужващият персонал и машинистите, т. нар. "Линеен пункт".
Ситуирането на метростанцията трябва да се съобрази с наличната подземна и наземна инфраструктура и с регулационния план.

Поръчката трябва да бъде изпълнена в срок от три месеца. Финансирането е със средства на Столична община.

Сред изискванията към кандидатите са минимален оборот от проектиране за последните 3 години 400 000 лева без ДДС и квалификация за проектиране на обекти I категория.
Също така участниците трябва да докажат, че през последните 3 години са изпълнили поне един договор за изготвяне на "подобен проект" (изработили са вариантни решения, идейни проекти или технически проекти за изграждане на метро и метростанции)

Критерий за оценка на офертите е най-ниската предложена цена.

Срокът за получаване на документация за участие в процедурата е 12.00 часа на 26 септември. Отварянето на офертите ще започне същия ден в 14.00 часа.

Проектът трябва да съдържа следните части:
• Инженерно-геоложки и хидро-геоложки проучвания;
• Трасе, профили, вертикална планировка и геодезия;
Архитектура;
Архитектурно художествено оформление на интериора;
• Конструкции;
• Електроснабдяване, вътрешни ел. инсталации, заземителни инсталации, осветление и силови ел. инсталации, кабелни носачи и заземителни инсталации, тунелно осветление, кабели СН за връзка между ТПС, магистрални кабели НН;
• Тягови разчети, ТПС и автоматика на ТПС, конфигурация и ел. захранване на контактна релса;
• В и К, помпени станции и външни В и К връзки;
• Електромеханична част: ескалатори, асансьорни уредби за лица с увреждания, ОВ и климатизация включително междустанционни и станционни вентилационни уредби;
• Релсов път, контактна релса, пътни репери и указателни знаци;
• Комуникациоони и аудио визуални системи - КАВС (пожароизвестяване, радио оповестявяне, видеонаблюдение, часофикация, диспечерски връзки, радиовръзка, сигнално-охранителна система, система за контрол на достъпа до служебните помещения, транспортна комуникационна система);
• Контрол на достъпа и таксуване на пътниците;
• Автоматика и телемеханика на осветлението и електромеханичните уредби (помпи, вентилатори, ескалатори и асансьори);
• АТДВ (ЕЦ-М и АРС);
• Диспечерско управление на движението, ел.снабдяването и ел.механичните съоръжения, пътническа информационна система;
• Визуална информация (в съответствие с интериорните решения);
• Части за подобект: Линеен пункт за оборот и престой на метросъставите;
• Реконструкция и преустройство на същесвуващата инженерна инфраструктура – В и К, електроснабдяване, телефонизация, топлофикация, пътни работи;
• Паркоустройство и озеленяване;
• План за безопасност и здраве.
Източник: stroitelstvo.info
 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions