КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

Зелени, достъпни и активни пешеходни зони в Сливен

Понеделник, 20 Август 2012 14:51

Уважаеми колеги,

Община сливен обявява конкурс за проект „Зелени, достъпни и активни пешеходни зони”.

Целта на разработката е да се направи във фаза концепция и идейни инвестиционни проекти /в зависимост от конкретно разработваната част/ и с отчитане подробно описаните обстоятелства, предложение за благоустрояване на цялата територия или на обособени части от нея. Целта е ефективност в използване на територията на центъра и поли-функционалност в нейното насищане с дейности, подобряване на пешеходния и автомобилен достъп, пластично третиране на пешеходните и зелени площи чрез проектиране на подпорни стени, стълби, рампи, с използване на естественият релеф на терена и възможност да се реализира на етапи. Последното изискване е особено важно и ще се приемат и разработки, които третират по-детайлно само обособени части от подлежащата на разработване територия, с прилагане на обща визия за целия й обхват.

Предвид точно това изискване - възможност за реализиране на етапи, следва да се обособят и разработят самостоятелно и с различен подход при третирането, поне следните функционално свързани части от подлежащата на разработване територия: - Същинският център на гр. Сливен, попадащ в №№ 135, 136, 137 и 139 по плана на ЦГЧ - Сливен, ограничен от булевардите „Цар Освободител”, „Цар Симеон” и ул. „Генерал Скобелев”, в които са разположени сградите на Митрополията и църквата „Св. Димитър”, на ДТ „Ст. Киров”, на две средни училища – ГПЗЕ „Захари Стоянов” и ПМГ „Добри Чинтулов”, на хотел „Сливен” и паметникът на Хаджи Димитър - да се разработи концепция за благоустройствени мероприятия в подлежащата на разработване територия.- Съществуващата пешеходна зона по бул. „Цар Освободител” от № 1 пред сградата на Община Сливен до № 39 пред сградата на НТС, в т. ч. площадът пред Община Сливен, ограничаващ от юг кв. 144, в който са разположени и сградите на Съда, зала „Сливен” и сградата на читалище „Зора” с действаща театрална зала. Площадът би могъл да се разработи и самостоятелно, но обвързано с останалата част от булеварда - да се разработи идеен инвестиционен проект за благоустройствени мероприятия в подлежащата на разработване територия.

- Неразработената част от бул. „Цар Освободител” от № 39 пред сградата на НТС до „Градински мост”, като могат да се дадат идеи и за доработване на проекта на Пътен възел „Розова градина”, одобрен като устройствен проект, в посока функционално допълване и благоустрояване - да се разработи идеен инвестиционен проект за благоустройствени мероприятия в подлежащата на разработване територия.

Срок за представяне на проекти или на заявления за участие: 24.09.2012г., 16:00ч.

Обявлението може да прочетете ТУК
КМДЕ към КАБ
 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions