КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

Изработване на инвестиционен проект за разширение на СОУ „Васил Левски“ гр.Троян

Петък, 17 Август 2012 08:11
SOU-V.L.-Troyan

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

СОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, ул.“34 Троянски полк“ 43, За: Розалина Симеонова Русенова, РБългария 5600, Троян, Тел.: 0670 62772, E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , Факс: 0670 62772

Място/места за контакт: Троян ул.“34Троянски полк“ 43

Адрес на профила на купувача: http://vlevski.eu.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Изработване на инвестиционен проект за разширение на СОУ „Васил Левски“ гр.Троян съгласно изготвено техническо задание.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71220000

Описание:

Архитектурно проектиране


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

В проектираната сграда да се поместят актова зала, училищна библиотека,зала за извънлкасни занимания, фитнес зала, училищен бюфет,гаражи за лек автомобил,училищен автобус и микробус.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

25000 BGN

NUTS:

BG315

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Копие от документ за регистрация или ЕИК съгласно чл.23 ЗТР, когато участникът е физическо лице, представя заверено копие на документ за самоличност. 2.Копие на актуални удостоверения за проектантска правоспособност 3.Копие на действаща застрахователна полица за „Професионална отговорност“ в проектирането по чл.171 ал.1 от ЗУТ 4.,Административни сведения за участника 5.Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл.47 ал.1,2 и 5 от ЗОП 6.Ценова оферта 7.Проект на договор

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

29/08/2012, 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

Не

СРОК ЗА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

29/08/2012

 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions