КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

Обществени поръчки от Пловдив, Грамада и Вършец

Сряда, 27 Юни 2012 13:16
Уважаеми колеги,
Запознайте се с обявленията за обществени поръчки, както следва:

1. Предпроектни проучвания, инвестиционно проектиране и изготвяне на работен проект в части архитектура, геодезия, електро, озеленяване, ВиК, безопасност и охрана на труда, временна организация на движението за кандидатстване на Община Грамада по Мярка 321 от ПРСР с проект "Изграждане на спортен комплекс, рехабилитация, и изграждане на водопровод за водоснабдяване на спортния комплекс в кв. " Маринска махала"

- Възложител: Община Грамада
- Прогнозна стойност без ДДС: 35 000 лв.
- Срок за получаване на документация за участие: 12.07.2012 г.    Час: 17:00

Цялото обявление вижте ТУК.

2. Изготвяне на комплексен проект за инвестиционна инициатива за "Дублиращ гребен канал за загряване на състезателите", северно от УПИ ІІІ-гребен олимпийски канал, съоръжения, зеленина и обществено-обслужващи дейности, кв.1 по плана на ПППРЗ "Спортен комплекс Отдих и култура", гр. Пловдив и Екологична оценка и оценка за съвместимост на проекта

- Възложител: Община Пловдив
- Прогнозна стойност: 170466.67 лв.
- Срок
за получаване на документация за участие: 27.07.2012 г. Час: 16:00

Цялото обявление вижте ТУК.

2. Прединвестиционно проучване и инвестиционно проектиране за изготвяне на работен проект в пълен обхват съгласно изискванията на Наредба № 4/21.05.2001г., на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти за проект: „Многофункционален спортен център „Реконструкция на съществуващ стадион и изграждане на спортна зала с покрит плувен басейн в УПИ (Парц. IV) в кв. 90 по плана на гр. Вършец".

- Възложител: Община Вършец
- Прогнозна стойност:
350 000 лв.
- Срок
за получаване на документация за участие: 20.07.2012 г. Час: 16:00

Цялото обявление вижте ТУК.

Информацията е предоставена от kab.bg
 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions