КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

Ямбол обяви архитектурен конкурс за обновяване на градския център

Сряда, 20 Юни 2012 14:02
Проектът за обновяване на пешеходните зони трябва да е съгласуван със стартиралия вече проект за реконструкция на архитектурния паметник "Безистен" и превръщането му в културно-информационен център;
Снимка: Община Ямбол
Община Ямбол стартира конкурсна процедура за изработване на идеен проект за "Обновяване и модернизиране на градската среда, чрез реконструкция на централните пешеходни зони на града".

Със спечелилия проект, който ще бъде доразвит в техническа и работна фаза, местната администрация ще кандидатства за финансиране по схемата "Зелена и достъпна градска среда" на оперативна програма "Регионално развитие".  

В Ямбол са обособени и функционират две успоредни пешеходни улици, които се събират в площад "Освобождение" и от там по ул. "Цар Освободител" продължават до предпарковото пространство, като всички заедно формират една обширна пешеходна зона.
Целта на конкурсното задание е тази пешеходна зона да бъде реорганизирана така, че да отчита естествените особености на терена, историческото развитие на града, както и по-добрите възможности за отдих и социални контакти на населението.

Да се осигури безпроблемно преминаване през пешеходната зона, по възможност по засенчената част от улиците, като се организират места за отдих и социални контакти в площадните пространства.
Трябва да се има пред вид и необходимостта тези пространства да играят представителна роля, както и да дават възможност за провеждане на различни общоградски мероприятия от културен и социален характер.
По исторически данни но и свързано със съвременната обемно-пространствена среда да се ситуира  и съществувалата в миналото часовникова кула, като се предложи вариант, при който тя да се замени с подходящо изграден слънчев часовник или друг елемент на градската среда, който да символизира днешния ден на гр. Ямбол.

Проектните решения да предвиждат здрави и дълготрайни настилки, като се залага повече на планировъчното решение, а не на скъпите и ефектни материали. Кандидатите трябва да предложат и проект за енергоспестяващо улично осветление и такова захранвано от възобновяеми енергоизточници.

Класираният на първо място участник ще бъде поканен за участие в процедура на договаряне  без обявление за възлагане на обществена поръчка  на основание чл. 90, ал. 1, т. 7 от ЗОП за изработване на технически и работен проект, за които са предвидени 100 000 лв. без ДДС.

Възложителят определя и награден фонд за отличените участници в конкурса:
- първо място – 2 000 лв.; 
- второ място – 1000 лв.; 
- трето място – 500 лв. 

Сроковете на конкурсната процедура:
- обявяване на конкурса - 18.06.2012 г.
- срок за регистрация и получаване на конкурсната програма - 09.08.2012 г. 16.00 часа
- срок за предаване на конкурсните проекти - 09.08.2012 г., 16.00 часа.
- техническа комисия - от 10.08. до 13.08. 2012 г.
- журиране - от 14.08. до 15.08.2012 г.
Източник: gradat.bg
 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions