КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция
Събития help
Година Месец Седмица Днес Търсене Избери
Семинар на Българското общество по строително право

�1

Българското общество по строително право ви кани на семинар на 04.12.2015г. с
лектор адвокат Валентина Бакалова
в зала 614 на Корпус Б УАСГ, бул. Христо Смирненски 1
(голямо стълбище на Христо Смирненски, леви асансьори)
Начало на инвестиционния процес. Въпроси на инвестиционното
проектиране и разрешаване на строителството.
Първи модул – 9,00 -12,30ч. 4 учебни часа
10,30 – 11,00 – кафе пауза
 Издаване на виза за проектиране. Случаи на задължително издаване на виза.
 Съобщаване и съгласуване на визата за проектиране. Съдебен контрол.
 Издаване на виза за проектиране въз основа на ПУП, одобрен преди одобряване
на кадастрална карта за поземления имот. Комбинирана скица по чл. 140, ал.2
ЗУТ. Прилагане на плана за регулация като предпоставка за започване на
строителството (§ 22 от Заключителните разпоредби на ЗУТ).
12,30 – 13,30 - обяд
Втори модул – 13,30 – 17,00ч. 4 учебни часа
15,00 – 15,30 - кафе пауза
 Особености на производството по издаване и влизане в сила на
административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са
необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на
околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното
наследство или друг специален закон.
 Промяна на предназначението на земята по Закона за опазване на земеделската
земя и по Закона за горите.
 Актуални промени в законодателството в областта на устройство на територията
и строителството.
Такса: 150 лв. за нечленове и 100 лв. за членове
Таксата включва материали и кафе паузи.
Моля платете по банкова сметка в УниКредит Булбанк:
IBAN BG30 UNCR 7000 1522 3083 15
Моля заявете участие и пратете данни за фактура – адрес, ЕИК за фирма или ЕГН за
физически лица с имейл на Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ! Местата са ограничени!

Назад

Copyright © 2022 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions