КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция
Събития help
Година Месец Седмица Днес Търсене Избери
Практически указания по приложение на наредбата за управление на строителни отпадъци
�1

Българската асоциация на архитектите и инженерите-консултанти /БААИК/ организира обучение на тема "Практически указания по приложение на наредбата за управление на строителни отпадъци и влагане на рециклирани материали".

Обучението се ще се проведе относно НУСОВРМ и свързаната с наредбата нормативна уредба на 15 май, петък, от 9.30 часа в хотел „Света София” на ул. „Пиротска” 18 в София. В него лектор ще е доц. д-р инж. Румяна Захариева - катедра "Строителни материали и изолации" в УАСГ, член на работния колектив, подготвящ изменения и допълнения към Наредбата.

Целите на курса са да запознае участниците в строително-инвестиционния процес – възложители и изпълнители на СМР, проектанти и консултанти (вкл. упражняващи строителен надзор), представители на общинските администрации и РДНСК, с основните положения и особеностите на НУСОВРМ и произтичащите от нея задължения. Същевременно, поради известната фрагментираност на законодателството, свързано с управление на СО, курсът ще систематизира и останалите процедури и задължения, произтичащи и от другите нормативни актове, свързани с управлението на СО.

Очакваните резултати от обучението са получаване на знания за изискванията на нормативната уредба и задълженията на участниците в строително-инвестиционния процес, за процедурите по прилагането й, за особеностите на СО и възможностите за тяхното материално оползотворяване и за приложенията на рециклираните материали в строителството, за сегашното състояние на управлението на СО у нас и др. Участниците ще придобият умения за прилагането на Наредбата – изготвяне/оценка/изпълнение на План за управление на СО (ПУСО), за водене на отчетност и докладване на дейности, свързани с управление на СО и влагане на рециклирани материали.

ПОДРОБНОСТИ ЗА ОБУЧЕНИЕТО И РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА - ТУК.

Източник: http://citybuild.bg/

Назад

Copyright © 2022 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions