КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция
Събития help
Година Месец Седмица Днес Търсене Избери
Енергийна ефективност и ВЕИ - във фокуса на специалистите
�1

Четири тематични акцента представя изложение през март, което ще се проведе в София. 

За 11-та поредна година ще се проведе Изложението за енергийна ефективност и възобновяема енергия с географски фокус Югоизточна Европа. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийноефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци и иновации в областта на електромобилната индустрия. 

Интелигентни градове, управление на отпадъци, Енергийна ефективност и възобновяема енергия, контрол при бедствия и аварии ще са във фокуса на изложения и конференция за Югоизточна Европа 2015.

Многобройните предизвикателства, пред които сме изправени, изискват интегрирано внедряване на икономически ефективни и щадящи околната среда иновации. Целите на ЕС за нисковъглеродна икономика и за намаляване на потреблението на ресурси, новият програмен период (2014-2020) стимулират държавите от Югоизточна Европа да ускорят своето устойчиво развитие.От 11-ти до 13-ти март 2015 г. в София ще се проведат изложенията и конференциите за Югоизточна Европа, които обединяват четири тематични акцента: „Smart Cities" (интелигентни градове), „Save the Planet" (управление на отпадъци), „Eнергийна ефективност и възобновяема енергия" и „Save the Life" (контрол при бедствия и аварии).Разнообразие от оборудване и технологии, които спестяват ресурси и щадят околната среда, ще покажат изложители от Австрия, България, Гърция, Дания, Германия, Израел, Испания, Молдова, Полша, Чешка република и Швейцария.

Секторите на изложенията обхващат: съхранение на енергия, ИКТ, транспорт и мобилност, автоматизация на сградни инсталации (BAS), системи за управление и контрол (BMS), системи за производство на екологична енергия, енергийноефективни решения за ОВК и осветление. В областта на отпадъците посетителите ще се запознаят с технологии за събиране, третиране, транспортиране и рециклиране на различни видове отпадъци. „Save the Life" включва: системи за ранно оповестяване и наблюдение, аварийно-спасителна техника в случаи на пожар, земетресение, наводнение, замърсяване на въздуха, медицинско оборудване, лични предпазни средства, гражданска защита, техника за възстановяване и реконструкция, застраховане и др.

Кои са наличните финансови инструменти, законодателни стимули и добрите примери? Отговорите ще получим от лектори от 15 държави. Те ще направят изводи за възможностите на прилагане на чуждестранния опит в Югоизточна Европа. Сесиите „Кръгова икономика" и „Бъдещето на топлофикациите в Европа" ще предизвикат интерес от страна на бизнеса и общините за съвместни инвестиционни проекти. Интелигентни мрежи, проекти на сгради с ниска консумация на енергия, организация на транспортните потоци, устойчивост на градовете и влиянието на климатичните промени върху тяхната инфраструктура ще бъдат част от другите застъпени теми в програмата.

След лекторите са експерти от Европейската мрежа на професионалисти по опазване на околната среда (ENEP), VDMA Abfall- und Recyclingtechnik, Европейската асоциация за технологии и съоръжения за разрушаване в строителството (EDA), Euroheat & Power, Международен алианс съхранение на енергия и батерии (IBESA), Международна асоциация за комуникации относно риска и кризите, Българска академия на науките, Университетите в Цукуба (Япония) и др.

За повече информация: www.viaexpo.com

Източник: http://citybuild.bg

Назад

Copyright © 2022 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions