КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция
Събития help
Година Месец Седмица Днес Търсене Избери
Общо събрание на РК "София-град"
�2

Уважаеми делегати,
Съгласно решение на Съвета на РК София-град от 21 януари 2015г. Ръководството на колегията Ви напомня за общото събрание на РК София-град, което ще се проведе на 21 февруари 2015г. (събота) в ЦДА (София, ул. "Кракра", 11).

Материали за събранието може да намерите ТУК.
Програмата, регламента и дневния ред може да изтеглите от ТУК.

 

ПРОГРАМА
НА XIIIто ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РК СОФИЯ-ГРАД КЪМ КАБ / 21.02.2015г.   

09:30-10:00
Регистрация на делегатите

10:00-10:20
Официално откриване на Общото събрание. Приветствия от гости

10:20-11:00
Избор на работни органи

11:00-11:20
Приемане на дневен ред и регламент

11:20-12:00
Отчет за дейността на Съвета на РК София-град за периода 2014-2015г. Обсъждане и приемане на отчета на Съвета

12:00-12:15
Кафе пауза

12:15-12:45
Финансов отчет за изпълнение на Бюджета за 2014г. Обсъждане и приемане на отчета за изпълнение на Бюджет 2014г.

12:45–13:00
Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета

13:00-14:00
Обедна почивка

14:00–14:20
Проект за Бюджет 2015г.

14:20-14:30
Обсъждане и приемане на Бюджет 2015г.

14:30–16:00
Обща дискусия

16:00-16:15
Кафе пауза

16:15-16:30
Приемане на решения

16:30-17:00
Разни

 

РЕГЛАМЕНТ

1. Време за изказване – 3 минути. Редът на изказванията се определя по реда на постъпилите      заявки в деня на събранието по всяка от точките. Реплика – 2 минути. Дуплика – 1 минута.

2. Разискванията могат да бъдат прекратени по решение на събранието с обикновено мнозинство и явно гласуване.

3. Изказвания, становища и предложения за изменение се правят еднократно.

4. Предложения за решения се подават писмено до комисията по решения към Общото събрание на РК София-град не по-късно от 30 минути преди гласуването.

5. Явното гласуване става с вдигане на делегатска карта.

6. За подпомагане работата на събранието се избират преброители, които отчитат резултатите от явните гласувания – 4-6 човека.

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за дейността за Съвета на РК София-град за периода 2014-2015. Приемане на отчета.

2. Финансов отчет за изпълнение на бюджета за 2014. Приемане на отчета за изпълнение на бюджет 2014.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета. Проект за решение: ОС на РК София-град освобождава от отговорност членовете на Съвета за дейността им през 2014г.

4. Проект за бюджет 2015. Приемане на бюджета за 2015г.

5. Приоритети на РК София-град за 2015г. – дискусия, предложения.

6. Приемане на решения на ОС.

7. Разни.

Назад

Copyright © 2022 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions