КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

Първа награда за арх. Павлина Вардулаки за проект "Ревитализация на река Перловска"

Петък, 27 Април 2012 13:50

1-ва награда за архитектура: Ревитализация на Перловска река - Творчески комплекс с ателиета и работилници за млади  творци с автор Павлина Вардулаки; р-л: проф. д-р арх. Бл. Вълков от катедра „Обществени сгради”; 

Първата награда е с отдавна станал актуален за София проблем, но изборът на конкретната функция и пространствено-пластичното решение са много силни. Анализът е многопластов, понеже там реката минава през идеалния център на столицата. Проектът изяснява, че силна архитектура може да има, но е нужен силен подтик към лична социална активност на всички нива, за да е активна и културата ни.

(към главанта статия: "За пета година РК София-град награди най-добрите дипломни проекти в УАСГ")
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Riverside pebbles of art”  – Ревитализация на Перловска река - Творчески комплекс с ателиета и работилници за млади  творци

През сърцето на столицата минават многобройни  малки реки. Те пресичат безлично града, сбити и стегнати от градската структура, на места покрити от бетон и улична мрежа. Тези части от реките, които с течение на времето са останали открити, са в забрава, проблематични и язвени места в градския пеизаж.

Перловската река със своя красив и знаков за Българската история Орлов мост, е била сред най-красивите забележиелности в централна София. Това е даденост от природата и от времето, но софиянци е крайно време да се погрижат за почистването,съхраняването и облагородяването на тази ценност. В планираната по строгите закони на римското градоустроиство Сердика, Перловската река е минавала далеч от градските стени. Запазените от 1878 година карти, показват как града се разраства и се приближава към реката.През 1912 година реката се явява източна граница на столицата, след което града се разраства много извън очертанията на реката.

Днес Перловска река пресича безлично урбанистичната тъкан и е придобила характера на канал, в който човек може да види “ найлонови пликове, спринцовки, обувки от всички номера, мъртви кучета, лачени чанти и пластмасови рибки, които плуват в коритото на реката в центъра на София...”. Ако се продължи да се гледа на реката като на канал, в най-скоро време тя ще се превърне в зловонна клоака в сърцето на столицата.

Днес следва да преоткрием значението на каналите за хуманизиране и устойчиво развитие на градската среда.

ГРАДОУСТРОЙСТВО:

Перловската река органично свързва природния парк Витоша със сърцето на столицата. Реката извира от вилната зона на Драгалевци, пресича Околовръстното шосе, свързва новите квартали успоредни на булевард България, след което пресича Южния парк. Тя влиза в тунел под булеварда, за да излезе на окрито при бул. Ев. И Хр. Георгиеви. Точно от тук Перловската река става канал. Този открит канал в сърцето на столицата е директната връзка между основни обществени средища.

В контекста на очертаното явление обект на дипломната работа е пространството на канала „Перловска река” в участъка от НДК до „моста на Дружбата”. В градоустройствен аспект този участък обединява в триъгълник двете пешеходни зони – Графа и бул. Витоша. От друга страна ще свързва станците на 2-те линии на метрото. Тази на стадион В. Левски и сега строящата се спирка в близост до подлеза на НДК.  Каналът се явява непосредствена връзка между различните обекти на творческо присъствие в центъра на София и многобройните учебни заведения.

Проектът „ Riverside pebbles of art”  – Ревитализация на Перловска река – с ателиета и работилници за млади автори, дава предложение за функционално решение на посочените проблеми и реалности. Целтта на проекта е създаването на ОБЩЕСТВЕНА СТРУКТУРА, която ще  даде  възможност на отделни групи автори да творят, общуват, излагат и продават техните произведения. В сградата  ще се подслонят павилиони, изложбени и рекреационни площи, както и такива приспособени за различни видове събития, свързани с изкуството. Създава се пространство, в което артистите и публиката ще се срещнат, за да комуникират открито. И тъй като изкуството е двустранен процес, целта е зрителите също да се провокират и да им се даде възможност да участват в него като автори.

КОНТЕКСТ:

Проектът започва с основният проблем – пречистването на водите на Перловската река. Първият район на активно замърсявъне е във вилната зона на Драгалевци преди Околовръстното шосе, където битовите и фекални води на селището се вливат безконтролно и извън всякакви закони в реката. Вторият започва от бул. Ев. И Хр. Георгиеви, където реката излиза от тунела под НДК. От двете страни на канала са заустени преливници за отпадъчни води. При валеж водите разреждат отпадъчния концентрат, който не се зауства в канализационната межа, а изтича в реката.

По Закона за водите, Столична община, както и месната администрация в Драгалевци е длъжни да вземат необходимите мерки, да не се замърсява реката. Там където тя пресича Южния парк могат да се посадят тръстики от специалния сорт – “Wetlands”, предназаначен за пречистване на течащи води. Според Директива 91-271 на Европейския съюз и  Наредба № 6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти, се изисква „ ... ограничаване на замърсяването на водите в приемниците вследствие на прекомероното количество органични вещества от поройни дъждове”. В Наредбата „Отпадъчните води от агломерации с над 10 000 е.ж., които постъпват в канализационните мрежи, преди заустването им в чувствителни зони трябва да бъдат подложени на допълнително пречистване. Според действащите норми река Искър се води като краен „воден обект” и за това Пречиствателната станция е в Кубратово. Перловската река практически е превърната в канал!

Нейните води, съхранени още в Драгалевци, минали през тръстиките Wetlands” в Южния парк ще останат на открито. За преливната вълна, се предвижда тунел под коритото на реката, който освен допълнителния воден дебит трябва да поеме и заустените мръсни канали. Така реката остава заедно с зелените си брегове под открито небе за да поеме други функции, а не тези на канал.

Коритото на реката, заедно с прилежащите зелени площи се превръща в място за творчество и релаксация. Градският шум и замърсен въздух не достигат до спокойствието, ниско в  коритото на Перловска. Съществуващите дървета запазват местата си, като се предвижда компенсаторно залесяване.

ФУНКЦИЯ:

Според проекта пространството на комплекса е създадено от 3 групи: изпълнителски, визуални изкуства и занаяти. Изборът на спецификата на всяка група се обосновава от присъствието на групи културни елементи съществуващи в прилежащата градска структура. Близостта до пресечката с улица Раковски, където са театрите, галериите и концертните зали, предопредели този сектор като група за изпълнителски изкуства. Занаятите логично се ситуират в близост до ул. Граф Игнатиев, която е активна търговска зона. Групата на визуалните изкуства се явява свързващо звено между двете.

Доминиращата група е първата, тъй като в определения за нея сектор е включена зрително-демонстрационна зала с 340 места, изложбени площи, лекционни зали, амфитеатър и театрални ателиета, звукозаписни, музикални и танцови студия. Секторът с изпълнителски изкуства преминава към този на визуалните чрез амфитеатрално пространство, което дава възможност за пряка проява на творчество, включително и от лаици. Предвиждат се ателиета за рисуване, скулптура, карикатура, графика, архитектура, индустриален дизайн, моден дизайн, графичен дизайн, фотография, анимация и др., заедно с изложбени площи към тях. Достъпът до всеки елемент е открит и свободен. Предназначението на всяко ателие може да се променя според необходимостта. Това е мястото за различни фестивали на изкуството. Последната група е тази на занаятите. Те са част от българската история, култура, изкуство и бит. Предвиждат се работилници за ръкоделие, грънчарство, дървообработване, дърворезба, порцелан и стъкло, куюмджийство, иконопис, изработване на детски играчки, бижута и сувенири.

ИДЕЯ:

В конкретния проект се работи с концепцията за - групата.  Тя бива изразена чрез “Речни камъни”, които формират отделни пространства за работа на дадена група творци,  докато чрез реката се изразява идеята за творчеството, което обединява речните камъни (отделните ателиета). Около него и образува междинно пространство, в което авторите могат да комуникират открито както помежду си, така и с публиката.

Перловската река се явява обединяващото звено между природата и града, от които черпят своята инспирация “авторите”.  Създавайки своята творба те затрогват публиката. Целта на проекта е да даде възможност на посетителя да се потопи в света на изкуството – от възникването на идеята до завършения артефакт

КОНСТРУКЦИИ:

"Речните камъни" са основен конструктивен елемент, реализиран посредством стоманобетонови  надуваеми черупки "Binishells". Системата е разработена от Данте Бини и първата полусферична тънка черупка е построена още през 1964. Днес са построени над 1,600 сгради в 23 страни със различна форма . Изграждането на чепупките, се състои от следните етапи:

- полага се еластична мембрана върху земната повърхност

- поставя се армировка, която има свойството да се разгъва, като пружина

- излива се бетон

- бетонът се покрива с еластична мембрана

- черупката се надува посредством върздух под налягане

- двете мембрани биват премахнати

(- от външната страна на черупката се поставя топлоизолационнен слой, който се покрива с армирана циментова замазка и се пръска с уретанова смола.)

Една „Binishell” структура с диаметър до 40 м се изгражда максимум за 2 часа. Черупките са много тънки и могат да се постигнат разнообразни форми чрез тях.

В творческия комплекс ателиетата представляват Binishell структори. Междинното пространство се покрива от специално стъкло, което позволява да се ходи върху него.То се носи от дървени многослойни греди, стъпили върху Binishell структурите чрез метални обувки.

ОБЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕНО ИЗГРАЖДАНЕ:

Материалите, които се използват в проекта са предимно камъка, дървото и стъклото. Естествените камъни създават усещането за единство и продължение на времевия континоуум от миналото през настоящето към бъдещето. Елементите от дърво дават усещането за топлота естествено допълнен от живата природа. Стъклото дава чувстото за свобода и проникване в постранството.

Обемно - пространственото решение е подчинено на органичния характер на реката. Елементите в структурата преливат плавно и естествено един в друг, като по пътя предлагат неочаквани и интересни спирки и отклонения. „Речни камъни” образуват ателиетата на отделните групи творци. Пътят на посетителите следва извивките на реката предизвикани от камъните. Така се създава чувството за единение между зрител и творец.

ПРОЕКТЪТ

Благодарим на Павлина за предоставените материали.

В случай, че имате въпроси и впечатления по проекта - коментирайте по-долу или се обърнете към автора на e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions