КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция
Съобщения
Нови списания от 2015г. за членовете на РК София-град
Петък, 20 Март 2015 18:50

Уважаеми колеги,
Предлагаме на Вашето внимание нови електронни списания, които може да разгледате след като се идентифицирате в сайта с регистрационен номер и парола.
(пътека: бутон Е-КАБ > Библиотека > Списания > 2015)

Ако имате проблем с паролата - пишете ни на Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 magazines-01-04-2015
 
Списък с действащата нормативна уредба за 2015г.
Вторник, 24 Февруари 2015 22:26
01
Уважаеми колеги,
На разположение е списък на действащата към 1.01.2015 г. нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, геодезия, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството - ТУК
 
Отчет на РК София-град за 2014г.
Вторник, 03 Февруари 2015 19:45
03

Уважаеми колеги,

Представяме на Вашето внимание материали за предстоящите отчетни общи събрания, както следва:

1. Отчетен доклад за дейността на Съвета на РК София-град за периода 2014-2015г. (вкл. отчет за изпълнението на бюджет 2014г. и проект на бюджет за 2015г.) - ТУК;

2. Приложения към отчетния доклад - ТУК;

3. Проект за изменение на Устава на КАБ, изработен от работна група към РК "Пловдив" - ТУК;

4. Проект за Доктрина на КАБ (работен вариант) на комисията по доктрината - ТУК. (актуализирана версия от 12/02/2015)

 
Кореспонденция на РК София-град със СО (януари 2015)
Понеделник, 26 Януари 2015 00:52

Кореспонденция до СО от РК София-град (януари 2015)
E-каб>Документи>Кореспонденция

 
График на годишните събрания на Архитектурните колегии през 2015 г.
Сряда, 21 Януари 2015 20:29

Уважаеми колеги,
Съгласно решение на Съвета на РК София-град от 21 януари 2015г. Ръководството на колегията кани членовете си на годишни отчетни събрания според графика по-долу.

Общото събрание на РК София-град ще се проведе на 21 февруари 2015г. (събота) в ЦДА (София, ул. "Кракра", 11). Регистрaциятa ще зaпочне от 09.30 до 10.00.

Материали за събранията може да намерите ТУК.

ГРАФИК
за годишни отчетни събрания на Архитектурните колегии на
РК София-град към КАБ през 2015г.

Арх. колегия
Карта     Район Дата и час Място Съвет на архитектурната колегия
      А

Младост
Студентски
Изгрев
Панчарево

09.02.2015г.
(понеделник)
17:00ч.

Зала №2                           САБ
(ул. "Кракра", 11)

арх. Андрей Велинов

арх. Юрий Дамянов

      Б

Люлин
Връбница
Илинден
Банкя

10.02.2015г.
(вторник)
17:00ч.

Заседателна зала

                       

САБ
(ул. "Кракра", 11)

арх. Борислав Борисов

арх. Румяна Николова

арх. Румяна Пенева-Иванова

      В

Средец
Оборище
Искър
Слатина

11.02.2015г.
(сряда)
17:00ч.

Зала №2                           САБ
(ул. "Кракра", 11)

арх. Валентина Василева

арх. Борислав Загорски

арх. Юлия Райчева

      Г

Възраждане
Красно село
Овча купел
Красна поляна

10.02.1015г.
(вторник)
17:00ч.

Зала №2                           САБ
(ул. "Кракра", 11)

арх. Милка Белотелева

арх. Добринка Камбурова

арх. Костадин Попов

      Д

Сердика
Надежда
Нови Искър
Кремиковци
Подуяне

11.02.2015г.
(сряда)
17:00ч.

Заседателна зала

САБ
(ул. "Кракра", 11)

арх. Даниела Дюлгерова

арх. Калоян Колев

арх. Гергана Милушева

      Е     

Триадица
Лозенец
Витоша

 

13.02.2015г.
(петък)
17:00 ч.

 
Зала № 2                           САБ
(ул. "Кракра", 11)

арх. Христо Венков

арх. Александър Димов

арх. Емилия Точева

арх. Дарина Димитрова

арх. Ивайло Владимиров

      Ж

Ландшафтни архитекти

12.02.2015г.
(четвъртък)
17:00 ч.

   Зала № 2                           САБ
(ул. "Кракра", 11)

ланд.арх. Иван Мустаков

ланд.арх. Веляна Найденова,
ланд.арх. Александър Калев,
ланд.арх. Десислава Данчева,
ланд.арх. Веселина Калайкова

 

 
* Делегирани членове на Съвета: арх. Катя Ангелова (А); арх. Емил Стоянов (Б); арх. Милка Белотелева (В); арх. Христо Венков (Г); арх. Атанас Ковачев (Д); арх. Любомир Пеловски (Е); арх. Веселина Николова (Ж).
 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД
(за всички Архитектурни колегии)

1. Отчет за 2014 г.

2. Избор на делегати за Общото събрание на РК София – град на 21 февруари 2015 г. и за  Общото събрание на КАБ - април 2015 г.

3. Обсъждане и приемане на решения от ОС на АК

4. Разни

 

ПОЯСНЕНИЕ ЗА ПРАВИЛАТА ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ КЪМ ТОЧКА ДВЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

а. За делегати на Общото събрание на КАБ се избират един на всеки 10 члена на архитектурната колегия, притежашаващи пълна проектантска правоспособност (ППП).

б. За делегати на Общото събрание на РК София-град се избират един на всеки 5 члена на архитектурната колегия, притежашаващи пълна или ограничена проектантска правоспособност (ППП или ОПП).

в. Заплатилите само 84лв. за текущата година могат да участват в общите събрания на архитектурните колегии, без право да бъдат избирани за делегати на ОС на КАБ и ОС на РК София-град.

 
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД
за ОС на РК София-град
21.02.2015 г.

1. Отчет за дейността за Съвета на РК София-град за периода 2014-2015. Приемане на отчета.

2. Финансов отчет за изпълнение на бюджета за 2014. Приемане на отчета за изпълнение на бюджет 2014.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета. Проект за решение: ОС на РК София-град освобождава от отговорност членовете на Съвета за дейността им през 2014г.

4. Проект за бюджет 2015. Приемане на бюджета за 2015г.

5. Приоритети на РК София-град за 2015г. – дискусия, предложения.

6. Приемане на решения на ОС.

7. Разни.

 
Всички материали от това съобщение може да изтеглите в *.pdf формат от ТУК.
 
Ръководството на РК София-град към КАБ

 

 

 

 

 

 
Кампания за осигуряване на правна помощ за членовете на РК София-град
Понеделник, 12 Януари 2015 12:22

Уважаеми колеги,

Във връзка с изпълнение на Решение на ОС на РК София-град от 2014г. за изготвяне на юридически становища в помощ на колегите в тяхната дейност, ръководството на колегията Ви приканва да изпратите актуални въпроси, на които бихте желали да получите правно становище.

Изпратените въпроси ще бъдат систематизирани и за тях ще бъде възложено тълкуване от юрист и/или отговорна инстанция, след което становищата ще бъдат публикувани на сайта на РК София-град.

Въпросите може да изпращане на Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. или да публикувате под съобщението като коментар след идентификация с регистрационен номер и парола.

 
През 2014 година половината архитекти в София са работили за от 5 до 10 лв/м2
Неделя, 04 Януари 2015 16:28

Това показват резултатите от анонимна анкета на РК София-град към КАБ, проведена сред 5% от членовете на колегията. В нея са зададени 3 въпроса относно броя на обектите, средната разгъната застроена площ (РЗП) и средната договорна цена.

Данните се отнасят за инвестиционното проектиране по част „архитектура“.

Почти половината архитекти (49%) са работили за до 5 обекта. Една трета (33%) – от 5 до 10 обекта и 18% - над 10 обекта (фиг. 1). Предвид наличието на архитекти, които не са имали работа през 2014г., делът на първата група би бил значително по-голям.

01
Фигура 1.
 
Всеки втори архитект (49%) е проектирал между 1000 и 5000 м2 през изминалата година. Едва 28% от допитаните са проектирали над 5000 м2 (фиг.2).
02
Фигура 2.
 
Огромен дял от архитектите (61%) са работили за до 10 лв/м2, което потвърждава данни от публикации в Строителен обзор (бр. 5 и бр. 12 от 2013г) за средната строителна стойност. Неблагоприятната тенденция за проектиране на договорни цени под реалната себестойност на услугата се потвърждава от факта, че 13% от архитектите проектират на цена до 5 лв/м2. Едва 5% са работили на договорни цени по част „архитектура“ над 20 лв/м2 (фиг. 3).
03
Фигура 3.
 

От резултатите може да се обобщи, че през 2014 година архитектите в София са проектирали най-често до 5 обекта с обща РЗП до 5000 м2 при договорна цена от 5 до 15 лв/м2.

Обхватът на допитването е широк.

Неговата цел е да се добие обща представа за практикуването на професията в България към момента, без да се търси диференциация по отношение на вид обект, местоположение, фаза на проектиране, срок за изпълнение, договорна форма и пр.

Поради недостатъчния брой попълнени анкети, не са отчетени проектите по устройствено планиране и проектите по част „Благоустройство и паркоустройство“.

Важно е да се отбележи също, че в допитването не са участвали архитектите, които не са проектирали през 2014г.

 
Стефан Аспарухов
 
Понеделник, 22 Декември 2014 17:00
christmas-72
 
Обръщение на инициативен комитет за “Св. Кирик и Юлита”
Петък, 19 Декември 2014 00:00

ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ КОЛЕГИТЕ НА ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ СРЕЩУ ОБИДАТА НАД ТРУДА НА ХИЛЯДИ АРХИТЕКТИ И ИНЖЕНЕРИ С ПРИСВОЯВАНЕТО НА ТВОРЧЕСКАТА ИМ БАЗА “СВЕТИ КИРИК И ЮЛИТА” ОТ ПЛОВДИВСКАТА МИТРОПОЛИЯ

02

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Обръщаме се към Вас с тревога и с надежда искаме да чуем Вашата професионална позиция, както и човешкото Ви отношение.

Ние творците на България, създатели на ценности отвъд човешкия живот, считаме, че в противоречие с нашето верую, с нравствените и моралните ни разбирания, ни бе отнет несправедливо творческият дом, граден от поколения архитекти, инженери и технически сътрудници!

Oтнета ни бе творческата база и Академията на архитектурната гилдия!

Съюзът на архитектите в България избра пътя, водещ към Храма, да е пътят на съграждането и за три години от разхвърляните камъни направи творческа база за нуждите на членовете си. Намери сили да превърне, десетилетия несъществуващият, “Св. Кирик и Юлита” над с. Горни Воден, от временно местообитание на политически затворници, от диспансер за душевно болни хора, от руините на подпаления им дом, окончателно сринат от труднопреодолимо свлачище - в светски комплекс и международна творческа база на архитекти и инженери. Спазвайки морала, САБ се обърна към Пловдивския митрополит Варлам и получи писмено съгласие да построи, на мястото на съборените стени, съвременен голям творчески дом на архитектите.

Превърна руините - в Академия за творчески обмен на архитекти от цял свят, създавайки ателиета за професионална дейност, ресторант, съвременна кухня и складове, конферентни зали и изложбени пространства, необходими, за да съществува българската архитектура и да бъдат българските архитекти равнопоставени на колегите си по света.

НЕ ИЗПОЛЗВА ДЪРЖАВНИ СРЕДСТВА, А НАМЕРИ СВОИ - ЗАДЕЛЕНИ ОТ ПРОЕКТАНТСКИТЕ ХОНОРАРИ НА ЦЯЛАТА ОБЩНОСТ, ПОТВЪРДИ ТРАДИЦИИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА АРХИТЕКТУРНА ШКОЛА И СЪГРАДИ ОБЕКТ ЗА СВОИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ НУЖДИ!

Съюзът на архитектите превърна този комплекс, градейки в добрите практики на християнската архитектура, уважавайки и запазвайки ценностите на културното ни наследство.

Не само това!

Съюзът на архитектите пристъпи и към изпълнение на поетия ангажимент към Българската православна църква и възстанови 40-те икони от иконостаса на църквата, в двора на комплекса, предавайки ги на Пловдивската митрополия!

Архитектите на България, дълбоко почитайки и уважавайки ценностите на Българската православна църква, изпълняваха в продължение на десетки години своя морален дълг и даваха като дарение проекти за стотици черкви, за да го има Българското православие!

Нима въздаването трябва да се превърне в поругаване на творческия труд на хилядите творци? Нима това е знака, с който Светата църква отговаря на труда и съпричастието на творците?

Българските архитекти създадоха този дом, според силите си, според морала, и вярата си. Ред е на Българската православна църква да не се поддава на нечестивите и подвеждащи действия на някои свои служители и да въздаде, както повелява Нейният морал, защото измамата, непочтентността и кражбата не са решението!

Виждат се непочтенните замисли и действия на Пловдивския митрополит!

ЗАЩО ВСИЧКИ МЪЛЧАТ?

ИСКРЕННО ВЯРВАМЕ, ЧЕ НЕГОВО СВЕТЕЙШЕСТВО БЪЛГАРСКИЯТ ПАТРИАРХ НЕОФИТ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА СВЕТИЯ СИНОД СА ПОДВЕДЕНИ И НЕ ПОЗНАВАТ ФАКТИТЕ!

МАЙКА ИЛИ МАЩЕХА Е ЗА НАС СВЕТАТА БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА?

ОТКАЗА ЛИ СЕ ОТ НАС?

КАКЪВ ПРИМЕР ДАВАТ НА НАРОДА НЯКОИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ КЛИР С ПОДМЯНАТА НА ФАКТИТЕ И С ОБИДНАТА ЗА ВСИЧКИ НАС КРАЖБА НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИЯ ТРУД НА ХИЛЯДИТЕ БЪЛГАРСКИ АРХИТЕКТИ И ИНЖЕНЕРИ?

КАКЪВ ПРИМЕР ЗА ЦЕЛИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД И ДЪРЖАВНОСТТА Е НЕПОЧТЕННОТО ТЪЛКУВАНЕ НА ФАКТИТЕ ОТ СЪДЕБНИТЕ ИНСТИТУЦИИ?

СТОИМ ТВЪРДО НА ПОЗИЦИЯТА - ТВОРЧЕСКАТА БАЗА ДА ОСТАНЕ СОБСТВЕНОСТ НА СЪЮЗА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ!

ИЗРАЗЯВАМЕ НЕПОКОЛЕБИМОТО СИ УБЕЖДЕНИЕ, ЧЕ СМЕ ИЗГРАДИЛИ СЪВРЕМЕННА СГРАДА СЪС СВОИ СРЕДСТВА И ЧЕ НЕ Е МОРАЛНО ПЛОВДИВСКАТА МИТРОПОЛИЯ ДА ПРИСВОЯВА НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, ЗА КОЯТО НЕ Е ПОЛОЖИЛА, НИТО ГРИЖА, НИТО СРЕДСТВА!

ИЗКАЗВАМЕ ВЯРАТА СИ, ЧЕ СВЕТИЯТ СИНОД И БЪЛГАРСКИЯТ СЪД ЩЕ СЕ РАЗГРАНИЧАТ ОТ УРОДЛИВОТО ПОСЕГАТЕЛСТВО СРЕЩУ ИСТИНАТА!

ЩЕ ЗАБОГАТЕЕ ЛИ БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА С ТОВА СИ НЕЧИСТОПЛЪТНО ПРИСВОЯВАНЕ?

За Инициативен комитет / декември 2014 година / колеги и м.петков

 

Ако подкрепяте обръщение, имате възможност да се включите в подписката, която е на разположение при охраната на ЦДА (ул. Кракра, 11).

Вижте събраните до момента подписи ТУК.

 
СОС одобри нова наредба за преместваемите обекти на територията на Столична община
Понеделник, 15 Декември 2014 18:33
02

Новата наредба за преместваемите обекти, рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община беше приета на заседание на Столичен общински съвет на 06.11.2014.

Документът може да изтеглите от ТУК.

 
Още статии...


Страница 10 от 43
Copyright © 2017 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions