КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция
Конкурси
"Кнауф България" обяви конкурс за еднофамилна жилищна сграда
Понеделник, 10 Февруари 2014 00:00

Традиционният конкурс за архитекти и студенти по архитектура е за сграда с дървена конструкция и системи за сухо строителство.

Основната цел на конкурса на "Кнауф България" ЕООД е популяризирането на строителството с дърво и гипс, което с лекота решава актуалните проблеми, свързани с екологичността, енергийната ефективност и възобновяемостта на ресурсите в сградите.

Награди:

1-ва награда - бутиково пътешествие за двама във Виена, 5 дни, вкл. архитектурна, музикална и кулинарна програма, настаняване в Boutique Hotel Stadthall

2-ра награда - 1 000 лв.

3-та награда – 500лв.

Съставът на журито и техническата комисия ще бъде определен в хода на конкурса.

Проектите могат да бъдат разработени както самостоятелно, така и в екип. Предаването им е на хартия в административния офис на "Кнауф България" на адрес: София 1618, ул. "Ангелов връх" 27.

Етапите на конкурса, заданието в PDF, както и формите за регистрация за студенти и за архитекти може да видите тук

01

Впечатленията на победителите от конкурс 2012 може да видите тук.

На 27 март в Арт галерия „Форум" на ул. „Георг Вашингтон" 24 в София ще се проведе лекционен ден, на който екип от специалисти ще представи следните тематични лекции:

  • Качества на дървените къщи
  • Съвременни архитектурно-конструктивни решения
  • Енергийна ефективност
  • Екологично въздействие
  • Подходящи Кнауф системи
  • Комфорт и микроклимат
 
Източник: citybuild.bg
 
Обществено обсъждане и становища за конкурс за ПУП на парк "Борисова градина"
Понеделник, 03 Февруари 2014 11:42
01

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че със Заповед №РД-09-09-13/27.01.2014г. на гл. архитект на Столична община стартира процедура за провеждане на обществено обсъждане на Конкурсна програма и техническо задание за провеждане на конкурс за избор на изпълнител за ПУП на парк "Борисова градина".

Техническото задание и материалите за конкурса и заповедта може да бъдат разгледани на сайта на НАГ СО - www.sofia-agk.com в рубриката "Търгове и конкури" или на директен линк ТУК.

 
Конкурс за концепция "Алея на Европа"
Петък, 31 Януари 2014 18:21
01

АКТУАЛИЗАЦИИ

----------------------

28/02/2014
Наградените проекти ще бъдат публикувани до няколко дни поради необходимостта за съгласувателни процедури с партньорите

----------------------

24/02/2014
Заповед за състава на журито

----------------------

13/02/14
Въпроси и отговори;
Удължен срок за регистрация - до 20/02/2014;
Журито ще бъде обявено до 21/02/2014, след решение на СОС.
Становище на сдружение "Велоеволюция"

----------------------

06/02/14
Поради ангажимент
на възложителя
официалното представяне се променя на 11/02 (вторник) от 11:00ч.

Приложение 6
Дендрология

----------------------

05/02/14
Официалното откриване на конкурса ще се проведе на 11/02 от 11:00 ч. в Представителството на европейската комисия в България (ул. Раковска, 124)

----------------------
04/02/14
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. за въпроси;
Приложение 4


 

loga
 

ВЪВЕДЕНИЕ
Във връзка с предстоящото честване на Денят на Европа – 9 май 2014г, Представителството на Европейската Комисия в България с партньорството на Столична община възнамерява да изгради „АЛЕЯ НА ЕВРОПА”, която по иновативен начин да запознава жителите и гостите на град София с политиката на Европейския съюз, правата и задълженията на нейните граждани, както и с интересни природни и културно-исторически факти от държавите членки. Алеята ще бъде първа по рода си изградена в рамките на ЕС. Настоящият конкурс за идейна концепция за рекламно-информационна „АЛЕЯ НА ЕВРОПА” цели избор на проектант за изработка на проект на база най-добро предложено решение. След приключването на конкурса и избора на проектант ще бъде направена изложба с всички предадени проекти. На класираният на първо място участник ще бъде възложено проектирането на обекта. Конкурсът е явен, едноетапен.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ПАРТНЬОРИ И ОРГАНИЗАТОРИ НА КОНКУРСА
Възложител на конкурса е Европейската комисия, чрез своето представителство в България. Партньор на проекта е Столична община. Организатор и партньор по провеждането на консурса е Камара на архитектите в България – Регионална колегия София-град. 

ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Обектът трябва да предоставя на посетителите по съвременен и интерактивен начин информация за Европейския съюз, свързана с история на Европа и Европейския съюз, политики на Европейския съюз – екология, свободно движение, възобновяема енергия, интересни факти за различните държави членки на ЕС и др. Конкретната информация ще бъде осигурена от Възложителя след избора на проектно решение и определяне  параметрите на презентирането й. Да бъде предвидена възможност за представяне на най-малко три тематично обособени групи информация.

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
Участниците в конкурса трябва да предложат подходящо обособяване на информационна алея в рамките на указания териториален обхват – Южен парк II част между Метростанция „Европейски съюз” и пешеходния мост на НДК (ПРИЛОЖЕНИЕ 1).

 02  

Въз основа на функционална и идейна обосновка на проектантите, нейното трасе може да бъде новопроектирано или да представлява обновяване и реконструиране на съществуваща паркова алея. Тематичното и композиционно оформяне на алеята и пространството около нея трябва да дава възможност за адаптирането й със съществуващата паркова среда и да запознава посетителите с предложената информация за Европейския съюз (структура и история), актуалните за ХХІ век политики (екологично равновесие, икономията на енергия и използване на ВЕИ, рециклиране на материали, икономично използване на водните ресурси, запазване и обогатяване на биоразнообразието и т.н.) и да представя интересни факти за държавите членки. Развитието на идеята за „АЛЕЯ НА ЕВРОПА” да е на база функционално зониране и площоразпределение на отделните тематични информационни площадки и акценти. Участниците в конкурса имат свободата да предложат начина на представяне на информацията и оформянето на алеята (табели, кътове, парково обзавеждане, осветителни тела, декоративни елементи, мултимедия и др.) Предложеното решение трябва да е съобразено с контекста на средата и прилежащите обществени пространства (хотел Хилтън, Музеят „Земята и хората”, Музеят за съвременно изкуство САМСИ, Метростанция „Европейски съюз”, пешеходния мост на НДК). С оглед на сигурността да се предложи подходящо осветление и система за наблюдение. Конкурсният проект да съдържа идеи за вида на настилките по алеята и прилежащите й площадки. Съществуващата дървесна растителност по възможност да се запази , като в завимост от проектното решение може да бъде предложена и нова.
Стойността за реализиране на проекта не трябва да надвишава 35 000 лв с ДДС.  Възможно е участниците да предложат и проекти с по-висока стойност за реализация, като в този случай трябва да бъде предложена етапност на реализацията, като всеки етап трябва да представлява завършен обект и стойността на първия етап не трябва да надвишава 35 000 лв с ДДС. В случай, че участниците предложат елементи на мултимедийно представяне на информацията, цената на мултимедийната техника може да се калкулира отделно. Срокът за реализация на проекта е до 09.05.2014г. (началото на месец май 2014г).
Предложенията трябва да бъдат съобразени с действащата нормативна уредба.

invitation-01

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСА И РЕГИСТРАЦИЯ
Право на участие в конкурса (със статут на водещ проектант) имат всички правоспособни архитекти и ландшафтни архитекти, които са се регистрирали за участие. Участието може да бъде самостоятелно или в екип. При участие в екип, правоспособен трябва да бъде ръководителя на екипа, на чието име се издава регистрацията. Всеки участник (екип) може да се регистрира само веднъж и да представи само едно проектно предложение. При регистрация, участникът декларира, че разполага с правоспособен екип специалисти за изпълнение на задачата при последващо възлагане. Регистрацията за участие става с попълване на регистрационна форма и изпращането й на e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. . Организаторът на конкурса ще изпрати обратно потвърждение за регистрация с рег. №. Срокът за регистрация е до 14.02.2014г.
В конкурса нямат право да участват:
-    лицата, изготвили конкурсната програма
-    членовете на техническата комисия, на журито, както и свързаните с тях лица съгласно търгивския закон и/или ЗПУКИ
-    лицата, намиращи се в трудови или служебни взаимоотношения  с Възложителя или с член на журито
-    лицата, лишени от проектантска правоспособност

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ПРОЕКТИТЕ
Представените проекти трябва да са изготвени единствено за целите на този конкурс. Всеки участник в конкурса носи отговорност за авторството и оригиналността на разработката си. Класираните на първо, второ и трето място проекти, стават собственост на Възложителя. След приключване на конкурса и изложбата, некласираните проекти ще бъдат върнати на техните автори.

ВСЕКИ КОНКУРСЕН ПРОЕКТ ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА:
1. Графична част -  до две табла формат 96.5/96.5 см;
2. Текстова част -  до две страници формат А4, включваща описание на идеята и финансова обосновка;
3. Един брой CD със запис на графичната и текстовата част в .pdf формат,  с общ обем на файловете до 20 МВ.
Всеки кандидат има пълна свобода за представяне на идеята си, като няма изисквания за оформлението и съдържанието на графичната и текстовата част. Всички текстови материали да бъдат на български език.

ОКОМПЛЕКТОВАНЕ И ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ
Участниците в конкурса предават предложенията си в два непрозрачни запечатани плика с нанесен Рег. №.

Плик 1  трябва да съдържа:

1. Графична част;
2. Текстова част;
3. Един брой CD.

Плик 2 трябва да съдържа оригиналите на представените при регистрацията документи.
Краен срок за подаване на предложения за конкурса - до 16:00 часа на 24.02.2014 г. в офиса на РК София-град към КАБ в гр.София, ул. „Кракра” 11, Централен дом на архитекта.
Информация за конкурса и материали за участниците ще бъдат обявени на интернет страниците на Организатора www.kab-sofia.bg и www.kab.bg, на интернет страницата на Възложителя – ec.europa.eu/index_bg.htm. Конкурсните материали са безплатни.

КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ
Класираният на първо място участник ще получи награда в размер на
1 500 лв и предложение да сключи договор с ЕК за изработка на проект за „АЛЕЯ НА ЕВРОПА” във фаза Работен проект (стойността на работния проект  по всички необходими части е до 3 000 лв., срокът за изработка до 20 дни).
Втора награда :
Класираният на второ място участник ще получи награда в размер на
1 000 лв.
Трета награда :
Класираният на трето място участник ще получи награда в размер на 500 лв.

В случай на отказ от страна на класирания на първо място участник да сключи договор за изработка на проект за „АЛЕЯ НА ЕВРОПА” във фаза Работен проект, Възложителят ще предложи на следващите класирани участници.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА
1. Оригиналност на проектното решение – до 10 т.
2. Съответствие с техническите изисквания – до 10 т.
3. Съответствие с изискванията за срок за реализация  – до 10 т.
4. Съответствие с изискванията за цена за реализация  – до 10 т.
5. Представяне на проекта пред журито – до 20 т. (представянето на проектите от участниците пред журито ще се извърши на 26.02.2014г. в заседателната зала Централния дим на архитекта, ул. Кракра 11, гр. София).

Общата оценка за критерии на всеки участник, ще е средно аритметично от оценката на всеки един от членовете на Журито. Максимален брой точки, които могат да се получат от участниците от оценките е 60 точки.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КОНКУРСА
Конкурсът се прекратява в следните случаи:
1. Не е извършена нито еднa регистрация за участие или не е предаден нито един проект;
2. Постъпилите предложения на участниците не отговарят на изискванията;
3. Отпадане на необходимостта на Възложителя от провеждането му.

ЖУРИРАНЕ
Заповед за състава на журито
Всички предоставени от регистрираните участници документи и проектни материали ще бъдат прегледани от техническа комисия, назначена от Председателя на РК София-град. При установяване на липсваща или некоректно представена информация след приключване на регистрацията, съответният участник ще бъде уведомен по предоставената от него елетронна поща и ще бъде поканен да отстрани недостатъците, но не по-късно от крайния срок за предаване на проектите.
Всички постъпили проектни предложения ще бъдат оценени от жури. Журито ще бъде назначено от Председателя на КАБ – РК София-град, като в състава му ще се включат представители на Възложителя, Организатора и Партньорите.  
Журито трябва:
1. Да се запознае с изискванията на конкурсната програма и критериите за оценка;
2. Да разгледа и оцени постъпилите проекти съобразно критериите посочени в Конкурсната програма т. 1, 2, 3,4 и 5;
3. Да състави протокол за окончателно класиране на участниците.  

Решението на журито е окончателно и не подлежи на обжалване.

За подпомагане работата на журито и техническата комисия ще бъде привлечен юрист. Решението на журито е окончателно и не подлежи на обжалване.

КАЛЕНДАР НА КОНКУРСА
Обявяване на конкурса
04.02.2014г.
Официално представяне на конкурса с отговори на въпроси 
11.02.2014г. от 11:00 в Представителството на ЕК в България (ул. Раковска, 124) (актуализирано на 06/02/14)
Срок за регистрация за участие и задаване на въпроси     
20.02.2014г. (актуализирано на 13/02)
Срок за предаване на предложения от участниците     
от 15.02.2014 г. до 24.02.2014 г.
Журиране    
от 25.02.2014 г. до 27.02.2014 г.
Обявяване на резултатите
28.02.2014 г.
Официално връчване на наградите и изложба на всички проекти  
04.03.2014 – 14.03.2014г.

ВЪПРОСИ МОЖЕ ДА ЗАДАВАТЕ НА:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

КОНКУРСНА ПРОГРАМА

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ (до 13/02/2014)

 

 
   
Постер във формат А3 може да свалите от ТУК.  
 
Конкурс на Ideal Standard "Баня на годината 2013"
Вторник, 28 Януари 2014 13:57

111

До 24 февруари се приемат проекти в 10-тото издание на конкурса IdealStandardБаня на годината 2013

Проекти за участие в десетото юбилейно издание на конкурсаIdeal Standard Баня на годината 2013 се приемат до 12 часа на 24 февруари 2014 г. на сайта на конкурса http://banianagodinata.com.

„Конкурсите са един от най-подходящите формати, в които талантът може да бъде разпознат. В сферата на интериорния дизайн смятаме, че конкурсът Ideal Standard Баня на годината вече десета година открива най-добрите млади професионалисти”, заяви Лазар Лазаров, Търговски директор клъстер България.

Темата на конкурса е „Скроени по хората пространства”, защото ние в Ideal Standard вярваме, че хората не приемат решения от рода на „един размер пасва на всички”. Ние знаем, че красотата е субективна (в зависимост от индивидуалните възприятия) и хората искат персонални решения. Те имат свое виждане как банята им да функционира, да изглежда, да се усеща. В унисон с нашата философия са и двете категории „Идеалната баня на моето семейство” (баня до 15 кв.м.) и „Моята лична идеална баня” (баня до 8 кв.м.). За всяка категория има създадени по четири готови профила, по които да бъде проектирана банята, като има възможност и всеки участник да определи сам профила на своите герои.

В конкурса могат да се подават 3D проекти на бани с продуктите на Ideal Standard. Проектите трябва да бъдат авторски, проектирани от студенти или млади професионалисти с квалификация и опит в областта на интериорния дизайн и архитектурата, продуктов дизайн, пространствен дизайн, инженерен дизайн, индустриален дизайн, приложни изкуства.

Кандидатствалите проекти в конкурса Ideal Standard Баня на годината 2013 ще бъдат оценявани по няколко критерия: Прецизност при представяне на проекта; Оптимизация на пространството; Иновативност; Реализация на проекта; Ергономичност и Подбор на продуктите.

Победителите в двете конкурсни категории получават приза „Ideal Standard Баня на годината 2013” и награда - посещение на специализирано изложение за дизайн „100% дизайн Лондон” и с допълнителни награди от организаторите и медийните партньори на конкурса. Всички номинирани участници също ще получат награди.

Своята баня-фаворит ще могат да изберат и интернет потребителите в официалния сайт на конкурса www.banianagodinata.com. Избраникът на публиката ще получи приза „Ideal Standard Баня на публиката 2013”. Сред участвалите в онлайн гласуването на случаен принцип ще бъдат изтеглени 20 участника, които ще получат награди.

Партньори на конкурса тази година са DIBLA, Асоциацията на интериорните дизайнери в България, Черга и с медийното партньорство на: Градът медиа груп и сп. Наш дом.

Цялата информация за конкурса Ideal Standard Баня на годината 2013 е публикувана на официалния уебсайт на конкурса - www.banianagodinata.com.

 

За контакти:
Моника Костадинова

Ръководител “Връзки с обществеността и комуникации”
Идеал Стандарт – Видима АД
Mobile: +359 889 448 559
Email: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 
За конкурса MILD HOME
Вторник, 28 Януари 2014 08:47
Моята модулна, интелигентна, на ниска цена, „направи си сам”, почти нулево-енергийна къща за нашето Зелено еко селище (ЗЕС) е проект съфинансиран от Оперативна програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа 2007-2013”
01

Фотограф: MildHome

Стартира конкурсът по проект MILD HOME за разработване на модел за еко селище

Столична община обявява началото на конкурс за най-добър модел за „зелено“ еко селище, състоящо се от сгради с почти нулева консумация на енергия, с възможност за изграждане от типа „Направи си сам“, използване на екологични строителни материали и възобновяеми източници на енергия. За разработването на модела е избран терен на територията на с. Мрамор в район „Връбница“. Конкурсът е част от двугодишния Проект MILD HOME (My Modular, Intelligent, Low cost, Do it yourself, Nearly Zero Energy House for our Eco Green Village), който Столична община изпълнява с финансиране по Програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа 2007-2013” и в сътрудничество с още двама български партньори - Българска търговско-промишлена палата и Европейски институт по труда. Водещ партньор по проекта е Съюзът на търговските камари на регион Венето, Италия, а освен България и Италия, в него участват още партньори от Румъния, Австрия, Унгария, Гърция и Сърбия.

Предложения ще се приемат до 21 февруари и ще бъдат разгледани от техническа комисия и жури от доказани специалисти в областта на архитектурата, градоустройството, екологичното строителство и възобновяемите енергийни източници. Победителят в конкурса ще получи възможността да доразработи идеята си в сътрудничество с екип от експерти на българските партньори. Финалният вариант на модела за еко селище ще бъде представен пред останалите страни партньори по проект MILD HOME през месец март.
 
Съобщение: Във връзка с точка 7 от конкурсната програма – поименен състав на техническата комисия и журито ще бъдат обявени до края на следващата седмица, тъй като все още не са получени потвърждения от всички поканени.
17.01.2014 г.
 
Съобщение: Поради големия интерес и в ролята си на партньор в проект MILD HOME Европейски институт по труда реши да предложи участие в Проекта и да осигури допълнителни награди за класираните на второ и трето място участници. Авторите/колективите, класирали се на второ и трето място в конкурса ще бъдат наети като външни експерти - към проект MILD HOME. Те ще вземат участие в следващите етапи на Проекта, които се координират от Европейския институт по труда, а именно: обучение и разработване на Ръководство за изграждане на Зелено еко селище с жилища тип MILD HOME.
27.01.2014 г.
 


Програма

Приложения към програмата

Изходни материали

Въпроси и отговори - архитектурен конкурс по проект MILD HOME

 
ЖУРИ

• председател - проф. д-р арх. Александър Александров, ръководител на катедра „Градоустройство" към Архитектурен факултет на УАСГ; 

• зам.-председател - арх. Симеон Симеонов, главен архитект на район „Връбница"; 

Членове: доц. д-р арх. Росен Савов, член на УС на Съюз на архитектите в България, арх. Николай Баровски, председател на регионална колегия София-град на Камара на архитектите в България, арх. Ваня Манева, главен експерт към Европейски институт по труда, арх. Бойка Къдрева, директор на Дирекция „Териториално планиране" в Столична община, Цветан Петров, кмет на с. Мрамор, д-р инж. Здравко Георгиев, изпълнителен директор на Енергийна агенция „СОФЕНА", Елеонора Карнаса, ръководител на дирекция „Европейска интеграция и европейски проекти" към БТПП, Ренета Николова, главен редактор на вестник „Строител", Венета Кръстева, управител на вестник „Строителство градът", и Надежда Петкова, главен юрисконсулт в Столична община.

 
Четете още на http://sofia.bg/Mild_home.asp
 
Конкурс за "Архитект на 2013г." на в-к Строителство Имоти
Петък, 24 Януари 2014 12:23
01

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ
за присъждане на наградата „Архитект на 2013 г.“


1. Наградата „Архитект на 2013 г.“ се присъжда за обекти, въведени в експлоатация през изминалата 2013 г.

2. Кандидатурите задължително се илюстрират с графична част - разпределения, разрези и фасади, обяснителна записка, изясняваща обемно-пространствената композиция, архитектурния облик, функционалното решение, снимков материал. Задължително се представя копие от протокола на приемателната комисия по образец акт 16.

3. Показатели за оценяване:
- вписване на обекта в околната застройка
- визия
- ефективност на функционалното решение
- използване на нови технологии
- благоустрояване.

4. Кандидатите да представят кратка анотация за проекти и обекти, в които са участвали. Материалите се предоставят на електронен носител или се изпращат по електронната поща.

5. Комисията за присъждане на наградата се състои от представители на професионалните общности.

6. Крайният срок за изпращане на материалите е 15  февруари 2014 година в редакцията на вестник „Строителство имоти“ на адрес: Пловдив 4000, бул. „Христо Ботев“ 92 В, сектор Б, ет. 4, или на e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.


За допълнителна информация се обаждайте на редакционния телефон – 0886/808 167.


Екипът на в. „Строителство имоти“ ви пожелава успех!

 
Конкурс за изложбен център "Шипка 6"
Вторник, 14 Януари 2014 08:35

Конкурсът е за преустройство, реновация и фасадно оформление на Националния изложбен център на ул. „Шипка“ 6 в столицата.

Той е международен, общ, явен, едноетапен, между юридически и физически лица с професионална квалификация „архитект".

Общият награден фонд на конкурса е 24 000 (двайсет и четири хиляди) лева. Ще бъдат раздадени три награди по 8 000 (осем хиляди) лева на първите три, класирани от журито проекта. Възложителят, в лицето на СБХ, ще избере един от трите премирани проекта, с чийто автор ще сключи договор за изготвяне на следващи проектни фази. Ако избраният участник е небългарски архитект, следва да си осигури правоспособност за работа в България според правилата на Камарата на архитектите в България.

01

Целта на конкурса е да се предложат архитектурни идеи за:

  • Подобряване на съществуващото функционално-структурно решение на интериорните пространства на сградата, като се запази акцентът върху основната ѝ функция - организиране на художествени изложби от всякакъв вид и формат (международни, национални, групови индивидуални и др.) на всички форми на съвременно и класическо изобразително изкуство.
  • С подобряването на функционалната пригодност следва да се постигне и съответствие с действащите санитарно-хигиенни и противопожарни норми, както и с изискванията за достъпност на урбанизираната среда.
  • Ново фасадно оформление, което се налага поради необходимостта от цялостно саниране на сградата и следва да бъде естетически и структурно обвързано с предложените в интериорните пространства промени.
  • Осмисляне на покривното пространство на сградата.
 

Възложителят определя деветчленно жури, в това число независим професионален състав (архитекти) - пет души и четирима представители на СБХ, което да разгледа и класира конкурсните проекти.

Журито има основен състав, формиран от гореописаните членове, и четирима резервни членове (двама архитекти и двама - представители на СБХ), които влизат в основния състав, при необходимост да бъде заместен негов член, който по една или друга причина не е в състояние да изпълни задълженията си на журьор. Окончателните състави (основен и резервен) на журито ще бъдат обявени на интернет страницата на СБХ за конкурса.

Срокове:

1. Официално обявяване на конкурса - 13.01.2014г.

2. Регистрация на участниците - от 14.01.2014 до 28.02.2014г.

3. Отговори на въпроси на участници - от 14.01.2014 до 14.03.2014г.

4. Последен срок за предаване на конкурсните проекти - до 17:00 ч. на 07.04.2014г.

5. Преглед на постъпилите проекти от техническа комисия - 31.03.2014 - 30.04.2014г.

6. Журиране - 20.04.2014 - 30.04.2014г.

7. Изложба на конкурсните проекти - 07.05.2014 - 17.05.2014г.

8. Връщане на непремирани проекти - до 31.06.2014г.

Повече информация на shipka6.com.

 
Източник: citybuild.bg
 
Представените проекти в конкурса за ЦГЧ на София
Вторник, 10 Декември 2013 20:09
01-zona1 02-zona2 04-zona3 03-zona4
       
ЗОНА 1 ЗОНА 2 ЗОНА 3 ЗОНА 4

1 - "Никифоров студио" ЕООД

Табло 1

Табло 2

2 - "СитиАрх" ЕООД

Табло 1

Табло 2

Табло 3

Табло 4

Табло 5

3 - "НиконКонсулт" ЕООД

Табло 1

Табло 2

Табло 3

4 - "Амфион" ЕООД

Табло 1

Табло 2

Табло 3

5 - Консорциум "Жорди Марсе Архитектес"

Табло 1

Табло 2

Табло 3

Табло 4

Табло 5

Табло 6

6 - "А.Д.А." ООД

Табло 1

Табло 2

Табло 3

Табло 4

Табло 5

Табло 6

7 - ДЗЗД "ЕртаПлюс"

Табло 1

Табло 2

Табло 3

8 - Консорциум "Урбан груп"

Табло 1

Табло 2

Табло 3

9 - "Стефан Добрев Архитектура и Дизайн" ЕООД

Табло 1

Табло 2

Табло 3

Табло 4

Табло 5

10 - "Дизайн Груп студио" ООД

Табло 1

Табло 2

Табло 3

Табло 4

Табло 5

11 - "Инфра Про Консулт" ООД

Табло 1

Табло 2

Табло 3

Табло 4

Табло 5

Табло 6

12 - "Дакимекс" ООД

Табло 1

13 - ДЗЗД "Група Център"

Табло 1

Табло 2

Табло 3

Табло 4

Табло 5

Табло 6

Табло 7

Табло 8

14 - ДЗЗД "Форум Консултанти"

Табло 1

Табло 2

Табло 3

Табло 4

Табло 5

1 - "Амфион" ЕООД

Табло 1

Табло 2

Табло 3

Табло 4

2 - "А.Д.А." ООД

Табло 1

Табло 2

Табло 3

Табло 4

Табло 5

Табло 6

Табло 7

Табло 8

Табло 9

Табло 10

3 - ДЗЗД "ЕртаПлюс"

Табло 1

Табло 2

Табло 3

4 - "Стефан Добрев Архитектура и Дизайн" ЕООД

Табло 1

Табло 2

Табло 3

Табло 4

Табло 5

Табло 6

5 - ДЗЗД "Група Център"

Табло 1

Табло 2

Табло 3

Табло 4

Табло 5

Табло 6

Табло 7

Табло 8

Табло 9

Табло 10

6 - ДЗЗД "Форум Консултанти"

Табло 1

Табло 2

Табло 3

Табло 4

Табло 5

Табло 6

7 - "Архинекс" ООД

Табло 1

Табло 2

Табло 3

Табло 4

Табло 5

Табло 6

Табло 7

Табло 8

Табло 9

1 - Ателие "Георги Сарамбелиев"

Табло 1

Табло 2

2 - "Никифоров студио" ЕООД

Табло 1

Табло 2

3 - "НиконКонсулт" ЕООД

Табло 1

Табло 2

Табло 3

Табло 4

Табло 5

Табло 6

Табло 7

4 - "Амфион" ЕООД

Табло 1

Табло 2

Табло 3

Табло 4

5 - "Архитектутно-инженерен състав" ЕООД

Табло 1

Табло 2

Табло 3

Табло 4

Табло 5

Табло 6

6 - "А.Д.А." ООД

Табло 1

Табло 2

Табло 3

Табло 4

Табло 5

7 - ДЗЗД "ЕртаПлюс"

Табло 1

Табло 2

Табло 3

8 - "Стефан Добрев Архитектура и Дизайн" ЕООД

Табло 1

Табло 2

Табло 3

Табло 4

Табло 5

9 - "БулАрх" ЕООД

Табло 1

Табло 2

Табло 3

Табло 4

Табло 5

Табло 6

Табло 7

10 - ДЗЗД "Форум Консултанти"

Табло 1

Табло 2

Табло 3

Табло 4

Табло 5

11 - ДЗЗД "Група Център"

Табло 1

Табло 2

Табло 3

Табло 4

Табло 5

Табло 6

Табло 7

Табло 8

12 - "ЯРД БГ" ЕООД

Табло 1

Табло 2

Табло 3

Табло 4

Табло 5

1 - "Амфион" ЕООД

Табло 1

Табло 2

Табло 3

2 - "А.Д.А." ООД

Табло 1

Табло 2

Табло 3

Табло 4

Табло 5

Табло 6

Табло 7

3 - "Стефан Добрев Архитектура и Дизайн" ЕООД

Табло 1

Табло 2

Табло 3

Табло 4

Табло 5

Табло 6

Табло 7

4 - "Дакимекс" ООД

Табло 1

5 - ДЗЗД "Група Център"

Табло 1

Табло 2

Табло 3

Табло 4

Табло 5

Табло 6

Табло 7

6 -ДЗЗД "Форум Консултанти"

Табло 1

Табло 2

Табло 3

Табло 4

Табло 5

7 -"ЯРД БГ" ЕООД

Табло 1

Табло 2

Табло 3

Табло 4

Табло 5

 
Европейска награда за градско обществено пространство 2014
Понеделник, 25 Ноември 2013 20:22
Очаква се представяне на значими проекти за създаване и преобразуване на обществени пространства, които са реализирани в Европа между 2012-2013г.

Краен срок за представяне:
23 януари 2014г.

За информация и регистрация: www.publicspace.org

Адрес за контакт:
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
02
 
Източник: http://bularch.eu/
 
София те предизвиква: дай решение за по-добър град ...
Четвъртък, 14 Ноември 2013 17:25
01

София те предизвиква: дай решение за по-добър град, управлявай и ти!

За конкурса “Mayors challenge: предизвикателство за кметове”
“Mayors challenge” се организира от фондация “Bloomberg Philanthropies”, основана от кмета на Ню Йорк Майкъл Блумбърг. Когато през 2012 г. състезанието се провежда за първи път, над 300 големи града в САЩ вземат участие. Голямата награда от 5 млн. долара печели Провидънс с проект за подобряване на речника на деца от семейства с ниски доходи. Награди взимат и градовете Чикаго, Хюстън, Филаделфия и Санта Моника. Подробно описание на проектите може да намерите тук.

Издание 2013-2014
Тази година конкурсът е насочен към градовете в Европа с население над 100 000 души. До 31-и януари 2014 г. градовете, заявили участие, трябва да изпратят своите проекти.

“Предизвикай София”
Столична община търси от жителите си най-добрата идея, с която да участва в конкурса. Екип от представители на неправителствени организации и общински специалисти организират събирането на граждански идеи под формата на отворен конкурс и ще координират кандидатурата на града в състезанието.

Какво се търси?
В конкурса “Mayors challenge” се търсят иновативни решения на градски проблеми. Трите най-важни аспекти на успешните предложения са:

Визия: да са нови, смели и творчески решения на сериозни проблеми на града ни

Изпълнимост: решенията да могат да се изпълнят от градската управа и нейните партньори, както и да предизвикат широк обществен интерес и участие

Преносимост: решенията да могат да се използват и от други градове.

Фокус: София
София е столицата и най-големият град в България. Тя е основен административен, индустриален, транспортен, културен и университетски център на страната. Градът ни притежава потенциал да се развие на европейско ниво, но има и да разрешава различни екологични, транспортни и социални проблеми; трябва да се вземат важни решения спрямо обновяването и бъдещото му развитие. Подробно тук.
В процеса на подготовката за конкурса като най-важни бяха дефинирани проблемите в градската и социална среда, както и мобилността. Бяха проведени фокус групи по тези теми със специалисти в различни области. От тези обсъждания произлязоха ключови въпроси като:

Как да направим София по-близка:
Социалната среда е изпъстрена с бариери, а някои от жителите се обособяват в групи и гета – т.нар. “джобове на бедност”. Идентификацията на „софиянеца” като пълноправен участник в неговия град липсва. Сближаването на хората – в блока, квартала, града – чрез доброволчество, местни и градски инициативи, чрез култура и взаимопомощ може да промени облика на града и да премахне социалното разделение.

Как да ревизираме системата – София 2.0:
Проблемите на градската среда в основата си са свързани с начина на управление на града: те са синдром на неговите проблеми. Каква трябва да бъде общината, как да се вземат решения и да се стимулира гражданското участие за постигане на консенсус спрямо визията за града? Начинът на взимане на решения и включването на гражданите в процесите са ключови за постигане на по-добра градска среда.

Как да се придвижваме бързо, лесно, умно и безопасно:
Разстоянията в града са големи и всеки е принуден да ги изминава, отделяйки време, за да работи, учи, почива, живее. Индивидуалните маршрути се пресичат с различни видове транспорт, които изискват своята инфраструктура. Как могат различните видове транспорт и начини на предвижване да функционират заедно, ефективно и с минимални нива на замърсяване?

Тези въпроси могат да служат за насока за Вашите конкурсни предложения, но ще се приемат и иновативни идеи извън заложените рамки.

Условия за участие
Конкурсът е явен и официалният му език е български. Конкурсът е отворен за граждани, граждански организации, неформални групи или компании, които искат да предложат своите идеи за развитието на София. Поне един член на екипа трябва да бъде пълнолетен.
Не се допускат предложения, които склоняват към нарушаване на граждански или човешки права.

Формат на конкурса
Идеи се набират между 15 ноември и 6 декември 2013 година. След обработка на идеите от техническа комисия и журито на конкурса ще бъдат поканени до 20 кандидата или екипи да представят своите идеи на публично събитие на 17-и декември. В рамките на събитието всеки ще трябва да представи своята идея в 10-минутна презентация, която ще бъде оценена от жури и публика. На 20-и декември ще бъде оповестен победителят в “Предизвикай София”, с чиято идея София ще кандидатства в конкурса “Mayors challenge”.
Победителят в конкурса ще участва в доразработката на проектното предложение, което Столична община ще предаде не по-късно от 31 януари 2014 г.

Какво се случва след това:
През април 2014 година международно жури ще избере 20 града финалисти, а през месец май 4 души от всеки екип-финалист ще участват в двудневна среща за доразработване и подсилване на идеите. На 31 юли финалистите отново ще изпратят своите детайлни предложения. На 5 октомври 2014 година ще се обявяват 5 победителя, от които 1 град печели голямата награда от 5 млн. евро, а други 4 града печелят по 1 млн. евро.

Награден фонд и авторски права
Победителят ще получи еднократна награда в размер на 10 000 лв. Победителят се ангажира да предостави своята идея за кандидатстване в конкурса “Mayors challenge”, като ще бъде поканен да доразработи проектното си предложение с помощта на експерти от Столична община и неправителствения сектор. При спечелване на награда в международния конкурс “Mayors challenge”, авторът на отличения в конкурса „Предизвикай София“ проект сключва изричен договор със Столична община, който регламентира взаимоотношенията на двете страни.

Начин на предаване
Конкурсните предложения се приемат най-късно до 23:59 часа на 6 декември 2013 година след попълване на електронната форма тук.
На 11 декември ще се публикува списък с одобрените за презентация идеи и ще се изпратят покани към участниците за събитието на 15 декември.

Жури на конкурса
Очаквайте скоро…

Организатори на конкурса
Столична община, Сдружение “Трансформатори”, Група Град, Сдружение “ЪндърГара”.

Удължен е срокът за подаване на идеи в конкурса ''Предизвикай София''

 
Кандидатствай на сайта на конкурса: http://sofiachallenge.bg
 
Още статии...


Страница 10 от 26
Copyright © 2021 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions