КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция
Конкурси
Конкурс за архитектурни проекти от Велукс
Събота, 16 Август 2014 16:39
01
 
Конкурсните проекти за обновяване на паметника 1300 години България
Понеделник, 04 Август 2014 10:42
01

За да изкажете подкрепата си, е необходимо да внесете в НАГ (ул. "Сердика" №5) становище, което да изказва подкрепата ви за избрания от вас проект.

До 28.08.2014 г. може да изразявате своето одобрение/неодобрение чрез писмени становища, заведени в деловодството на Направление „Архитектура и градоустройство" на Столична община. 

Едноетапният открит конкурс търси концептуална визия - както за пълно или частично реновиране, така и нови идеи, свързани с традициите на мястото или пластични композиции. 

Деветте проекта може да видите тук

 
Източник: http://citybuild.bg
 
eVolo 2015 Skyscraper Competition
Петък, 18 Юли 2014 13:53
01

Списание eVolo за поредна година обявява конкурс за архитектурни идеи за небостъргачи "eVolo 2015 Skyscraper Competition". Този конкурс се провежда от 2006 г. Неговата цел е да провокира новаторски идеи и да стимулира въображението на архитекти и дизайнери по целия свят, които могат да променят това, което ние разбираме като съвременен небостъргач, неговото въздействие върху градското планиране и върху подобряването на начина ни на живот.

Вижте тук информация за конкурса  и на следния адрес:

http://www.evolo.us/competition/registration-evolo-2015-skyscraper-competition/
 
Източник: kab.bg
 
Фасада на CERESIT
Петък, 04 Юли 2014 01:38
02

ЗАДАНИЕ____________________________________

Професионални архитекти могат да кандидатстват с най-добрите сипроекти, в които са приложили творчески външните топлоизолационни системи на Ceresit.
Критерият за присъждане на награда ще бъде проектирането на уникална и открояваща се външна фасада.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ________________________
Конкурсът е за проектиране на фасада, изпълнена с продукти на Ceresit1 от гамата ETICS2. Могат да участват всякакви сгради - завършени, в процес на строителство или в проектна фаза. За последните обаче се изисква обектът да има валидно разрешение за строеж през 2014 г. Представеният проект трябва да включва проекта на фасадата, която е поне до 50% изпълнена с компоненти от ETICS система. Имат се предвид компонентите, предназначени за слоя на окончателното оформление (мазилка), които принадлежат към следните линии продукти на Ceresit: Colours of Nature®, VISAGE, Intense Colour System (вж. на www.ceresit.com).
Това трябва да е документирано, като във формуляра за участие се посочват използваните продукти Ceresit.

УЧАСТНИЦИ__________________________________
Архитектурни бюра, Дизайнери и самостоятелно заети проектанти, които носят главната отговорност за проектирането на външните фасади на сгради.

КАТЕГОРИИ__________________________________
Номинации за наградите ще има в три категории:
> 1. Жилищни сгради с по-малко от пет жилищни единици
> 2. Жилищни сгради с повече от пет жилищни единици (апартаменти)
> 3. Нежилищни сгради (търговски сгради като офиси, обекти за търговия на дребно или за свободното време, промишлени сгради).

Всички видове сгради по-горе могат да участват, независимо дали са частни или обществени, новопостроени или реновирани.
Насърчаваме архитектите да участват с множество проекти, в която и да е oт гореспоменатите категории.

ЖУРИ И КРИТЕРИИ___________________________

Състава на международното жури влизат представители на международни архитектурни бюра, университети и други учреждения в областта на строителството, както и членове на международното ръководство на Ceresit.
За вземане на решението ще се оценява творческия подход към прилагането на ETICS системите за постигане на уникален външен вид на сградата, със специален акцент върху цветовете и текстурите. Локалното жури се състои от именити представители на бранша, инвеститори, преподаватели, както и представители на ръководството на Хенкел България.

СРОКОВЕ____________________________________
ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТИ ОТ 01.06.2014 г. ДО 31.10.2014 г.
ВСИЧКИ ПРОЕКТИ ТРЯБВА ДА СЕ ПУБЛИКУВАТ НА >>> www.ceresit.com/facade_award_2014

Международните победители ще бъдат обявени през декември 2014 г.
Международната церемония по награждаване ще се проведе в началото на 2015 г. по време на известно архитектурно събитие. Локалният победител ще бъде обявен
през ноември 2014.

НАГРАДИ____________________________________
МЕЖДУНАРОДЕН ПОБЕДИТЕЛ
Носителите на първа, втора и трета награда във всяка от категориите ще бъдат избрани от международно жури. Победителите във всяка категория ще получат по
 4 000 евро, а техните подгласници (2-ро и 3-то място) - по  2 000евро за всеки. Всички те ще бъдат поканени за получаване на наградите си на специална церемония, където ще бъдат отличени най-добрите фасади в Европа. Разноските по транспорта и настаняването ще бъдат покрити изцяло от организаторите.

ЛОКАЛЕН ПОБЕДИТЕЛ
Локалният победител (независим от международния) ще бъде отличен на специална церемония в приствието на именити личности от бранша, инвеститори и медии в София. Победителят и неговият проект ще получат отзвук в медиите.

ВСИЧКИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОДРОБНОСТИ ЗА КОНКУРСА >>> ТУК
 
Източник: http://www.dibla.com
 
Търси се Урбанист/Архитект (Консултант)
Вторник, 01 Юли 2014 14:12
01
 
Източник: http://www.karieri.bg/viewadv/rabota/29526_urbanistarhitekt_konsultant/
 
Международен архитектурен конкурс от RUUKKI
Петък, 27 Юни 2014 17:08
ruukki

Уважаеми колеги,

Ruukki обявява международен архитектурен конкурс (ТУК), победителя от който ще има възможността да работи в известно проектантско бюро в Норвегия за три месеца през есента на 2015г.

Целта на проекта е да се създаде логистичен център с площ 10,000 - 20,000 м2 в сурова околна среда, близо до Северния полюс.

 
Община Велинград откри обществена поръчка
Четвъртък, 26 Юни 2014 12:18
01

Актуално по темата:
В професионалната комисия по оценка на проектите ще има и ландшафтен архитект, каза за citybuild.bg гл. архитект на общината Тодор Енев във връзка с писмо от Съюза на ландшафтните архитекти.   

След като Камарата на архитектите препоръча да не се участва в конкурс на община Велинград заради сигнал от СЛА, с който се изразява безпокойство от законосъобразността на поръчката заради това, че "възложителят НЕ ПРЕДВИЖДА връчване на награди" и заради съставянето на конкурсното задание, се свързахме с главния архитект на общината, който заяви, че награда за първото място ще има, определена с проекта за техническа помощ по Интегрирания план за възстановяване и развитие (ИПГВР). Проблемът е по-скоро с наградите за второ и трето място, за които ще трябва да се търсят пари от бюджета на общината, като това предложение ще направи арх. Енев на следващата общинска сесия.

От Съюза на ландшафтните архитекти поискаха и задължително включване в състава на техническата комисия за разглеждане, оценяване и класиране на проектите на ландшафни архитекти. Според арх. Тодор Енев, първата комисия е предварителна и разглежда единствено документацията, докато втората, която ще оценява проектите в конкурса, е професионална, и в нея ще бъдат включени всички необходими специалисти, включително и ландшафтни архитекти.

 
 

ОБЩИНА ВЕЛИГРАД откри обществена поръчка с предмет: „КОНКУРС ЗА  ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НОВА ВИЗИЯ НА ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ И ПАРКОВИТЕ ПРОСТРАНСТВА, ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ И МЕСТАТА ЗА ОТДИХ В ГРАД ВЕЛИНГРАД”.

Целта на конкурса е придобиване на идеен проектза създаване на нова визия на централна градска част и парковите пространства, зелените площи и местата за отдих в град Велинград, включващ единадесет обекта, описани подробно по-долу. Желанието на възложителя община Велинград е да създаде едно общо градско и извънградско пространство - с единна философия, с единен визуален и функционален език.

Идейният проект да представи архитектурно – благоустройствени решения при спазване на функционалните и обемно – пространствените изисквания за следните обособени обекти  :

Идейният проект по част „Архитектура и благоустрояване“ се представя в цветна техника и задължително съдържа:

- ситуационен план, изработен върху кадастралния план на гр. Велинград, върху който са разграничени отделните съществуващи и проектни елементи с нанесени алейна мрежа, настилките и елементите на градското и парково обзавеждане и градския дизайн.

- разрези, изясняващи особености на съществуващия и проектния терен.

- 3D визуализации от които ясно да личи идеята на автора и съответните елементи.

- идейни проекти на по-значими градински и градски архитектурни елементи (фонтани, каскади, павилиони и др.под.), както и детайли за настилките;

Идейният проект по част „Паркоустройство“ се представя в цветна техника и задължително съдържа:

-дендрологичен идеен проект за дървесната, храстовата и цветната растителност.

-обемно-цветово решение на зелените площи в обхвата на обекта, което да представи пространствената композиция и растителното оформяне на различната дървесна и декоративна храстова растителност и откритите зелени площи в свободна техника.

Проекта се представя в мащаб 1:200 или 1:500. Чертежите и визуализациите се представят, разпечатани на непрозрачна хартия и представени под формата на табла с максимален размер А0.

Възложителят не предвижда връчване на награди. След приключване на конкурса, Възложителят ще проведе процедура по реда на глава VII, раздел II от ЗОП – Договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 3 и 7.

Повече информация за конкурса за проект може да се намери на интернет страницата на Община Велинград на адрес: www.velingrad.bg;
Желаещите да представят конкурсни проекти могат да направят това до 14.08.2014г..

 
Конкурс за идеен проект за благоустрояване на градски паркове в Габрово
Петък, 06 Юни 2014 16:36
01

парк Баждар

Фотограф: Строителство Градът

Парк "Баждар" се намира в близост до община Габрово, на три-четири минути от центъра на града, като след тази зона се намира университетът, след него болницата. В сегашното си състояние паркът е занемарен, летният театър е в окаяно състояние. Община Габрово обяви конкурс за архутектурeн проект за благоустрояване на паркови пространства парк "Баждар",  и парк "Колелото", включващо и прилежащи квартални пространства.
Парк "Баждар" се намира в близост до община Габрово, близо до центъра на града, като след тази зона се намира университетът и болницата. Паркът и  летният театър са  в занемарено състояние.
Изготвянето на идейни проекти се изпълнява по проекта за техническа помощ за подготовка на Община Габрово за следващия програмен период 2014 – 2020, финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013.

Оценката на проектите ще е комплексна и ще определя на база критериите:
· К1 – функционалност;
· К2 - архитектурно-художествена стойност;
· К3 – реализъм на концепцията и възможност за етапност на реализацията;
· К4 – иновационен подход – иновативни архитектурно-пространствени, композиционни и дизайнерски решения за създаване на разпознаваем интелигентен и индивидуален облик на градската среда в нейната цялост и на отделните елементи в нея;
 
За класираните на първите три места проекти по двете обособени позиции - Благоустрояване на парк "Баждар" и   Благоустрояване на парк Колелото и прилежащи квартални пространства са предвидени и парични награди, съответно: - 500 лева за първо място,  300 лв. за второ и 200 лв. за трето място. Победителите получават и правото на договаряне за работен проект (РП), но е възможно и с някой от другите класирани при да се договори при отказ на победителя.
 
 Максималната стойност на бъдещите работни проекти, които ще се изпълнят чрез последваща  процедура по ЗОП – договяряне без обявление, е в размер на 28 500 лв  без ДДС за всяка от обособените позиции.
Повече информация за обявената процедура може да се намери на www.aop.bg или на www.gabrovo.bg>

 
Източник: gradat.bg
 
Обявиха конкурса за архитектурен проект за паметника и парка около НДК
Четвъртък, 29 Май 2014 19:59
01

Фотограф: Мария Съботинова

Направление Архитектура и градоустройство на Столична община обяви конкурса за проект за реновиране на паметника 13 века България и парковата зона около НДК.
Целта на конкурса е да се получат концетпуални предложения за пространственото решение на зоните около паметника и пространство на НДК. Предложенията може да съдържат пълно или частично реновиране на настоящата архитектурно-художествена композиция, така и нови предложения, свързани с традициите или нови пластични композиции, отразяващи българското история и традиции.

На база класираните проектни предложения ще се проведе и процедура за избор на изпълнител чрез обществена поръчка. Изпълнителите на първите три  проекта ще получат съответно 10 000, 8 000 и 5 000 лв.
Общата стойност на проектантските услуги, свързани с конкурса е 68 000 лв без ДДС.

Регистрация за участие в конкурса по електронна поща. Сканирано и попълнено заявление за участие се изпраща на електронен адрес Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. най-късно до 17 ч. на 15 юли т.г., като до следващия ден може да се направи справка за регистрациите и на тел. 02/9238 315 или 9238 222.
Конкурсните проекти се подават лично или чрез упълномощено лице в сградата на НАГ в срок до 25 юли (17 ч.)

До 31 юли ще се разглеждат предложенията, а през м. август проектите ще бъдат публикувани за обществено обсъждане. Изборът на най-добрите предложения от предварително избрано жури ще се проведе в началото на септември, като 18 септември е обявен като краен срок за обявяване на резултатите от конкурса.
Подробна информация за конкурса може да намерите на http://www.sofia-agk.com

 
Източник: gradat.bg
 
Международен конкурс Площад Централен Пловдив
Вторник, 22 Април 2014 21:26
01
На 11 април стартира международният конкурс за Площад Централен Пловдив.

Конкурсът търси решения за пространството на Площад Централен в Пловдив — емблематично място, на което се засичат повечето значими периоди от миналото на града, но решение за безконфликтното им съжителство все още няма.

Конкурсът е международен и анонимен. Могат да участват български и чуждестранни архитекти или екипи с архитектурна проектантска правоспособност. Участието в конкурса е безплатно и не изисква предварителна регистрация.

Определянето на победители става на два етапа.
Етап 1: Международно жури отличава 3 проекта–финалисти
Етап 2: Възложителят, Община Пловдив, след обществено обсъждане, избира окончателния победител сред 3–мата финалисти

Трите проекта–финалисти получават следните награди:
Първа награда: 20 000 лв.
Втора и трета награди от по 10 000 лв
Повече информация можете да намерите на двуезичния сайт на конкурса

http://plovdivsquare.com/

 
Източник: http://bularch.eu/
 
Още статии...


Страница 8 от 26
Copyright © 2021 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions