КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция
Конкурси
Нов конкурс за скулптура на Алеко Константинов за бул. "Витоша"
Сряда, 18 Март 2015 10:56
01

Нов конкурс за проект за скулптурната композиция "Алеко Константинов", който трябва да замени сегашния фонтан на бул. "Витоша", обяви Столична община.

Обявлението е публикувано днес от Агенцията за обществени поръчки. Крайният срок за регистрация е 8 май.

Първият конкурс бе анулиран, след като се оказа, че липсва задължително по закон одобрение от Министерството на културата. Тогава - през юни 2014 г. - бе избран проектът на Георги Чапкънов, изобразяващ Алеко Константинов с героя му бай Ганьо, седнали на маса, около която има и два празни стола, на които да могат да седнат минувачи.

Решението фонтанът да бъде заменен със скулптура на Алеко Константинов бе направен след анкета на сайта на Общината, провокирана от ироничните коментари за вида на фонтана. 72% гласуваха за неговото демонтиране и поставянето на скулптура на българския писател на това място (на бул. "Витоша", в отсечката между бул. "Патриарх Евтимий" и ул. "Хан Аспарух").

Обявеният днес конкурс предвижда той да е открит, в проектантските колективи да има поне един скулптор и един архитект с пълна проектантска правоспособност. Ако бъдат подадени по-малко от 3 проекта, конкурсът ще бъде отменен.

Критериите за оценката на журито са следните:

А. Постигане на въздействащо обемно-пространствено решение на скулптурната композиция, при съобразяване с целите на конкурса – общо 70 т., от които:

А1 - постигане на въздействащ обемно-пространствен и художествен образ – 50 т. А1-1 - Степен на изпълнение изискванията на заданието за проектиране - 10 т.;

А1-2 - Портретна характеристика на главата (главите) и силуетно излъчване на фигурата (фигурите) в скулптурната композиция – 40 т. А2 - оригиналност и иновативност на авторовата идея при отразяване на личността и творчеството на Алеко Константинов – 20 т.

Б. Вписване на скулптурната композиция в прилежащата градска среда със средствата на синтеза на изкуствата – общо 20 т., от които:

Б1 - Съобразяване на пространственото разположение и техническите характеристики на градската скулптура (мащаб) с архитектурно-пространствената рамка и пешеходни потоци – 10 т.;

Б2 - Наличие на съвременни методи и технологии за подчертаване на визуалното въздействие на градската скулптура - 10 т.

В. Икономическа обоснованост на проектното решение и обвързаност с финансовата рамка, определена от възложителя – общо 10 т.

В1 - Решението позволява обществено-приемлива цена на реализацията, в рамките на пределно допустимите средства за - 10 т.;

Проектът с най-висока оценка ще бъде класиран на първо място и на авторския колектив ще бъде възложено изработването на работен проект. Първите три проекта ще получат парична награда, съответно 2000, 1500 и 1000 лева. Получилите под 50 точки няма да бъдат класирани.

Наградените проекти стават притежание на Столична община при запазване на авторските права.

 
Източник: http://offnews.bg
 
Конкурс за устройствено планиране на Борисовата градина
Четвъртък, 05 Март 2015 23:20
01

Езерото Ариана е създадено в началото на 20-ти век.
Фотограф: Мария Съботинова

Направление Архитектура и градоустройство на Столична община обяви конкурс за проекти за устройствено планиране на парк "Борисова градина".

Конкурсът е явен  и открит, като срокът за приемане на проектни предложения е 4 май .

Пълна информация за обявлението може да видите ТУК.

Целта на конкурса е да се създаде устройствена концепция за развитие на съществуващия парк, на базата на която ще се направи ПУП, вкл. изменение на терените с действащ ПУП, съобразно действащите закон за устройство и застрояване и ОУП на Столична община.
Обхват на конкурса е зоната  от Орлов мост по бул. "Цариградско шосе"  и ограничавана от улиците "Незабравка", "Тинтява", "Никола Габровски", по десния бряг на река Слатинска, по ул. "Апостол Карамитев", регулационната граница на местността "Дианабад", по бул. "Г. М. Димитров"(моста на р. Драгалевска), покрай регулационната граница на местност "Жилищна група Лавен парк" (проекта в процедура ), покрай бул. "Симеоновско шосе" и "Жилищна група Зоопарк", до ул. "Чардар Мутафов", до северната граница на Зоопарка и Хладилника.
 Изискването към екипите, които участват, е ръководителят им е да има регистрация в КАБ или КИИП, с пълна проектантска правоспособност (ППП) по специалностите "Архитектура", "Ландшафтна архитектура", "Урбанизъм" или "Геодезия". Чуждите ръководители на екипи следва да предоставят Решение за признаване на ППП  от УС на КАБ.За проектантите важи условието да имат пълна проектантска правоспособност по съответната специалност.
 
Критериите, по които ще се оценяват проектите са:
Разпознаване на устройствените проблеми за опазване и развитие на парка - 30 точки ;
Определяне на реалистична визия за развитие на парка - 20 т.;
Концептуално решение за опазване и развитие на парка - 50 т.
 Методиката е подробно описана в Конкурсната програма. Повече информация маже да намерите на сайта на http://sofia-agk.com или на www.aop.bg


От историята на парка

За първоначално създаване на парка се счита 22 март 1882 г. , когато тогавашния столичен кмет Иван Хаджиноев възлага създаването на градината на швейцареца Даниел Неф. Изграждането му  започва през 1884 г.

Най-напред паркът е наречен Разсадник, впоследствие е наричан Пепиниер. До 1885 г. паркът е популярен и като Цариградска градина, е след това е преименувана на Княз-Борисова градина. По това време той заема площ от 30 ха.

Ключово място от парка е езерото с лилиите, бивше Рибно, чийто  фонтанът и балюстради са по идея на Йозеф Фрай. Езерото Ариана е създадено през 1889 г.

Последният конкурс за устройствено планиране на парка е проведен през 1984 г. и спечелен от колектив с ръководител ландш. арх. Г. Радославов, като през 1989 г. е приет и паркоустройствения проект.

След това проекти за ПУП са създавани за отделни участъци от парка.

 
Източник: http://gradat.bg
 
Архитектура без граници: Образователни пространства за деца
Понеделник, 12 Януари 2015 13:07

Младежки идеен архитектурен конкурс

01
В този идеен архитектурен конкурс, участниците трябва да покажат  едно по-дълбоко разбиране на архитектурните измерения на "границата" и  "образователните пространства за деца" и да се тестват нови пространствени мисли. Съвременният свят, който се променя бързо, изисква нови тълкувания на образователните пространства. В тази рамка се очаква участниците да намерят облекчаване на понятието "граница" от конвенционалните разбирания, разработени от възрастните, докато се интерпретират съвременни проблеми на пространството от педагогическа гледна точка.

Събитието се организира от Камарата на архитектите на Турция – филиал  Анталия , под егидата на МСА.

Конкурсът е отворен за млади архитекти от цял свят в съответствие с регламентите за МСA-ЮНЕСКО.

Условия за участие:
• Да са родени след 1976 г. и да бъдат архитекти,
• Да са  членове на Камарата на архитектите на Турция - за участници от Турция,
• Да бъдат членове на организация на архитектите в собствената си страна - за участниците от чужбина.
• Възможно е да се участва в екип. Всеки член на екипа трябва да отговаря на посочените по-горе условия.

Участието  е безплатно.
Турски и английски са официалните езици на проектите и документите.

График на конкурса
• Обява: 15 декември, 2014
• Краен срок за въпроси: 12 януари 2015
• Краен срок за отговори на въпросите: 19-ти януари, 2015
• Краен срок за подаване на проекти: 02 Март 2015
• Обявяване на финалистите: 30 март 2015
• Окончателна оценка на журито: 30 април 2015
• Изложба на проектите: 2 Май 2015
• Церемония по награждаването: 02 май, 2015


За повече информация: http://www.youngarchitectsmeeting.com/

 
Източник: http://bularch.eu/
 
Международен конкурс за хималайска хижа
Вторник, 06 Януари 2015 21:42
10
 
Научете повече за конкурса ТУК.
 
Обявяват конкурс за ПУП на Борисовата градина
Понеделник, 22 Декември 2014 00:00
01

Територията на Борисовата градина да бъде обявена за публична общинска собственост и да се съхрани максимално като парк, в който да не се строят нови обекти. За това настояха днес общински съветници при обсъждането на бъдещия конкурс за ПУП на градината. 

Общинарите приеха програма и техническо задание за провеждането на конкурс за устройствена концепция за подробен устройствен план на Парк "Борисова градина". Целта е да се изготви цялостна визия за единно-обемно-функционално и пространствено изграждане на градината. 

Конкурсът ще избере най-устойчивото решение за устройствените проблеми на парка, което е съобразено с културно-историческата и екологичната му значимост. Проектът на ПУП трябва да запази в максимална степен характера на територията като общоградски и рекреационен парк, като в същото време защити статута му на паметник на градинското и парково изкуство. 


Участниците трябва да представят своята концепция в текстова и графична част. Проектите ще се оценяват от жури, в което ще участват представители на НАГ, СОС, КАБ, КИИП, САБ, СЛА, НИНКН, Направление "Зелена система, екология и земеползване" към СО и Общинският културен институт "Музей за история на София". 
   
Класираният на първо място проект ще получи парична награда от 8 хиляди лева. Спечелилите второ и трето място в конкурса ще получат по 6 000 лв. и 3 000 лева. Предвижда се и организирането на изложба с конкурсните проекти, която ще завърши с обществено обсъждане.

 
Източник: http://gradat.bg/
 
Културен център Бамиян в Афганистан
Петък, 28 Ноември 2014 23:53
01

ЮНЕСКО, заедно с правителството на Афганистан, съобщава за започването на еднофазен, отворен, международен конкурс за проект за културен център Бамиян в Афганистан. Центърът ще бъде построен в близост до  археологическите останки от Бамиян,признат от ЮНЕСКО за част от световното наследство . МСA одобри този конкурс, като е установено, че се провежда в съответствие с регламентите на ЮНЕСКО-UIA, относно международните конкурси  в областта на архитектурата и градоустройството.

ЦЕЛИ
Културният център Бамиян е предназначен да бъде място на помирение, на укрепване на мира и на икономическото развитие в Афганистан. Центърът ще бъде място за обмен на идеи и знания и динамично място за събиране на общностите и за почитане на традициите , както и  място, в което се правят планове за бъдещето.
Центърът трябва да включва пространства за изложби,  за театрални и музикални събития, за научни изследвания и класни стаи.

ОСНОВНИ ДАТИ НА КОНКУРСА
Краен срок за подаване на проекти онлайн: 22 януари 2015 Журиране: 25-31 януари 2015

ЖУРИТО
Zahara Bereshna, Architect, Afghanistan Young Joon Kim, Architect, Korea Robert Knox, Curator, Canada/United Kingdom Elizabeth O'Donnell, Architect, USA Acting Dean of The Cooper Union Ajmal Maiwandi, Architect CEO of the Agha Khan Trust for Culture, Afghanistan Jukka Jokilehto, Special Advisor to the Director-General of ICCROM, Member of International Council on Monuments and Sites (ICOMOS). Cameron Sinclair, architect, Executive Director, Jolie-Pitt Foundation, co-founder of Architecture for Humanity

НАГРАДИ
Печелившият проект ще получи 25000 USD .Предвидени са награди за  4 подгласника  8000 USD

ДОПУСТИМОСТ
Конкурсът е отворен за регистрирани архитекти и мултидисциплинарни екипи, ръководени от архитект. Няма такса за участие . Езикът на конкурса е английски език.

ИНФОРМАЦИЯ

Secretariat for the Competition UNESCO Office House 647, Jami Watt, PD-10, Shahr-e-Naw Kabul, Afghanistan
http://bamiyanculturalcentre.org

Contact
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 
Обявиха победителите в конкурса "Визия за Варна"
Петък, 14 Ноември 2014 15:05

05

Журито отличи най-добрите проекти, между които ще бъде разпределен наградният фонд от 4000 лева.

Организаторите на конкурса бяха отправили към варненци четири „предизвикателства“: 1. Сграда Община Варна/площадно пространство бул.”Мария Луиза”/бул.”Сливница”; 2. Пространство пл. „Екзарх Йосиф” („Шишкова градинка”); 3. площадно пространство ул.”Преслав”/ул.”Сан Стефано”/ул.”Одесос” (пред РДВР-Варна); 4. Градинката на Кукления театър, между улици „Шейново“ и „Драгоман“.

01
02

Идеите ще бъдат представени на Община Варна като основание да избере и изпълни реално някои от тях, след техническо доразработване на идеята от авторите или организиране на професионално насочен конкурс.

Визуализации на спечелилите първи места:

Сграда Община Варна/площадно пространство бул. „Мария Луиза"/бул. „Сливница"

Людмила Господинова

03

Пространство пл. „Екзарх Йосиф" („Шишкова градинка") 

Жулиан Начев, Калоян Димов и Християн Облаков

04
05
06
07
08
09
10
11

Градинката на Кукления театър, между улици „Шейново" и „Драгоман"

Николай Савов, Владимир Попов и Александър Иванов

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Всички проекти може да видите тук.

 

Източник: http://citybuild.bg/

 
Нови категории в конкурса "Баня на годината 2014"
Вторник, 11 Ноември 2014 16:53

От 3 ноември стартира новото издание на конкурса Ideal Standard Баня на годината 2014 под мотото „Вдъхваме живот на всяка баня”.

01

В 11-тото издание на конкурса Ideal Standard провокира дизайнерите в четири категори: жилищна баня, хотелска баня, санитарно помещение в детска градина/училище/университет и санитарно помещение в бар/ресторант/клуб. 

Проекти на дизайнерите се приемат до 26 януари 2015 г. на сайта:http://www.banianagodinata.com/

В единадесетото издание на конкурса участниците, изпратили проектите си до 3 декември, могат да получат Ментор за своя проект. За първи път, в рамките на конкурса, каним участниците да посетят Светът на Идеал Стандарт за един ден, за да чуят, видят и се докоснат до марката и продуктите.

В конкурса могат да участват 3D визуализации на бани, създадени с продуктите на Ideal Standard. Проектите трябва да са авторски. В конкурса Ideal Standard Баня на годината 2014 могат да участват студенти, млади дизайнери или хора на свободна практика, без ограничение на възрастта. Кандидатствалите проекти в конкурса Ideal Standard Баня на годината 2014 ще бъдат оценявани по няколко критерия:уникален и стилен дизайн; мисъл за водната и енергийна ефективност; функционалност, съобразена с уникалните нужди на потребителите от четирите категории и реализация на проекта.

По време на официалната церемония по награждаването ще станат ясни победителите от конкурса Ideal Standard Баня на годината 2014. в четирите категории:

  • „Идеалната баня на моя дом”,
  • „Идеалната училищна тоалетна”,
  • „Идеалната хотелска баня” и
  • „Идеалното място за освежаване в любимото ми място за забавление”.


Победителите в конкурса Ideal Standard Баня на годината 2014 в четирите категории ще бъдат определени от жури в процеса на гласуване от 27 януари до 17 февруари 2015 г.

Победителите ще получат приза „Ideal Standard Баня на годината 2014” и ще бъдат наградени с пътуване до Лондон с посещение на „The Bathroom” и творческа среща с един от водещите дизайнери на Ideal Standard и предметна награда от Ideal Standard.

Традиционно своята баня- фаворит ще могат да изберат и интернет потребителите в официалния сайт на конкурса http://www.banianagodinata.com/ от 27 януари до 17 февруари 2015 г. Избраниците на публиката в четирите конкурсни категории ще получат приза „Ideal Standard Баня на публиката 2014” и ще бъдат наградени с посещение на събитията от международния фестивал за дизайн и визуална култура ONE DESIGN WEEK 2015 и предметна награда от Ideal Standard.

Сред участвалите в онлайн гласуването на случаен принцип ще бъдат изтеглени 20 участника, които ще получат предметни награди.

Партньори на конкурса тази година са професионалните общности DIBLA и Асоциацията на интериорните дизайнери в България.
Медийни партньори към момента са: Градът Медия Груп, сп. Наш дом, kafene.bg и онлайн списание "Още за къщата"

Цялата информация за Ideal Standard Баня на годината 2014 е публикувана на официалния уебсайт на конкурса - www.banianagodinata.com

Автор: Идеал Стандарт Видима АД

 
Източник: http://www.ka6tata.com
 
Конкурс за пространството пред Градския Дом на Културата в Пловдив
Понеделник, 10 Ноември 2014 13:32
Aнонимен едноетапен конкурс за идеен проект за реновирането на пространството пред Градския Дом на Културата в Пловдив
01

Къде?

През изминалата година Пловдив се сдоби с обновен Градски Дом на Културата, който отново зае ключово място за културния живот под тепетата. Увеличаващият се брой събития, фестивали и изложби, които се провеждат там, изискват да се помисли и за на нов облик на пространство пред самата сграда.

Защо?

В момента това пространство е празно от функционално съдържание и е раздробено на отделни зони. Хората преминават през него без да се спират, тъй като няма какво да ги задържи там. Липсва цялостност в облика на това пространство, липсва усещането за едно приятно публично място.

От кого?

Община Пловдив, в партньорство с ONE ARCHITECTURE WEEK, обявяват анонимен едноетапен конкурс за идеен проект за реновирането на точно това пространството пред Градския Дом на Културата. Обхвата на конкурса включва тротоара пред сградата, триъгълното зелено пространство и улицата, която ги разделя. Tази територия има потенциала да бъде използвана преди и след събития в Дома на Културата, както и да бъде превърната в място със собствен характер и специфика, които да стимулират използването му не само за преминаване. Общата инвестиция, осигурена от Община Пловдив за проектирането и реализацията на проекта, е 100.000 лева с ДДС.

За кого?

Конкурсът е открит и анонимен като в него могат да се включат архитекти, урбанисти и ландшафтни архитекти с пълна проектантска правоспособност, самостоятелно или в екип. Изходните материали могат да бъдат свалени безплатно от интернет страницата на конкурса. Таксата за участие е 40 лева и трябва да бъде платена преди предаването на проекта. Всеки участник трябва да предаде две табла А0, както и няколко попълнени формуляра. Таблата се предават във формат pdf на адрес Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Кога?

Конкурсът започва на 20 октомври 2014. Проекти ще се приемат до 10 декември 2014. До 16 декември петчленно жури, съставено от представители на Община Пловдив и независими специалисти, ще избере десет проекта-финалисти. От десетте проекта същото жури трите най-добри и ще ги предложи за разглеждане на Община Пловдив. Всеки от предложените три проекта ще получи награда от 1.500 лева. В периода  1 - 10 януари 2015г. ще бъде проведено обществено обсъждане на трите проекта финалисти, а  между 10 и 15 януари 2015г. Община Пловдив ще класира на първо, второ и трето място предложените от журито три най-добри проекти.

Резултат?

Всичките десет проекта-финалисти ще бъдат показани в изложба в периода 17 декември 2014г. – 15 януари 2015г. На класирания първи от Община Пловдив ще бъде предложен договор за изготвянето на инвестиционен проект за реновацията на площада с хонорар в размер на 15.000 лева с ДДС.

 
Обявиха конкурс за идеен проект за реконструкция на централна пешеходна зона на Враца
Сряда, 05 Ноември 2014 16:58
01

Фотограф: Георги Кожухаров

Община Враца обяви конкурс за избор на идеен проект за реконструкция на централната пешеходна зона на Враца - от ул. "Поп Сава Катрафилов" до площада при ж.п. гарата, включително и ул. "Търговска". Конкурсът е част от проектната готовност на Община Враца за следващия програмен период, и се финансира по Приоритетна ос 5 "Техническа помощ"от ОП "Регионално развитие".
Конкурсът за архитектурен проект се изпълнява по ЗОП
Участниците следва имат опит в проектирането на пространства с обществено значение и предназначение, като за последните 3 години са реализирали поне един подобен проект

Оценяването  на проектите ще се извършва на база няколко показателя:

- П1  - функционалните възможности и технически решения по отношение поставените от възложителя цели и задачи – макс 25 точки
-  П2 - Обемно-пространствени и художествени решения - естетическите качества, начин на изграждане и убедителност на архитектурния и дизайнерски образ - макимум 25 точки
- П3 - иновативност на представените решения, качество и дълготрайност на вложените строителни материали, технологии на изпълнение, решение на конструктивната част – макс. 25 точки
- П4 - Проектна стойност на строежа – максимално възможна оценка 10 т.
- П5 - Публично оценяване от населението - максимално възможна оценка 15 т.

Условията, редът и начинът на провеждане на публичното оценяване са посочени в Конкурсната програма.
Срокът за получаване на документи за участие е подаване на готовите проектни идеи е 5 януари 2015 г. , ( 16 ч.)
Достъп по електронен път до конкурсната програма  - на www.aop.bg  или на www.vratza.bg

 
Източник: http://gradat.bg/
 
Още статии...


Страница 6 от 26
Copyright © 2021 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions