КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

ДНИ НА „ДОБРАТА” УПРАВЛЕНСКА ПРАКТИКА В КАБ

Неделя, 02 Октомври 2011 22:30

По „татово” време държавата се управляваше (ръководеше) от БКП. Така беше по конституция. БКП пък се ръководеше (управляваше) от политбюро, чиито решения формално и сервилно се гласуваха от ЦК с подобаващ апломб и хвалебствия (за правилността и гениалността им, разбира се!). На конгресите, които се провеждаха през пет години, основно се ръкоплещеше и се скандираха лозунги. Съществуваха и някакви контролни органи (мисля, че се наричаха ревизионни комисии), които с баданарката трябваше да придадат на действията на управляващите визия за законосъобразност, почтеност, справедливост.  Недопустимо беше да се позволи на плебса, бил той и партиен, да дискутира, да критикува, да изисква обяснения и ... (пази Боже!) да взема решения. Затова и богоизбраните членуваха в своя си първична партийна организация (темата „НОВА”, ако не е прастара, то поне е от миналия век). За сценография в нея членуваха и машинописките на ЦК – предвид служебното им положение те не представляваха заплаха за „конструктивната” и „продуктивна” атмосфера на партийните събрания.

В нашата камара има изживяващи се като политбюро членове на т.нар. оперативно ръководство, които гледат на Управителния съвет като на централен комитет и на Общото събрание като на партиен конгрес. В голяма степен „играта” им се получава – с подкрепата или с безхаберието на голяма част от членовете на УС.

Но Общото събрание се оказва проблем – повечето от делегатите така и не искат само да ръкоплещят и да скандират лозунги. Искат да дискутират, да критикуват, да изискват обяснения и ... (нахалници!) да вземат решения. Искат ОС да е върховен орган! Защото така пишело някъде.

И на 29 април т.г. делегатите приеха решение да има трета сесия на ІХ-то ОС събрание за приемане на устав, с дата и място (01.10.2011, гр. София) и възложиха на нарочно избрана комисия да подложи приетият с голямо мнозинство вариант за устав „като основа” за „дообработка и юридическа обосновка”. Беше съобщено, че само часът и залата ще бъдат определени и съобщени допълнително – от организаторите (изпълняващите решението на ОС), предполага се. А кой следва да изпълнява решенията на ОС?

Въпрос с понижена трудност (и към председателя на Контролния съвет): кой е ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ОРГАН на КАБ?

На 16.09.2011 г. УС (под диктовката на ОР?) променя решението на ОС!?! И децата знаят, че това не може! Във второто десетилетие на ХХІ-ви век! И биха били прави ако става дума за демократични формации (сдружения, общности, общества). Не за такива, в които цари управленския дух на втората половина на ХХ-ти век.

Поредна илюстрация за последното е писмото-отговор на председателя на КС до председателя на съвета на една регионална колегия (http://www.kab-sofia.bg/novini/saobshteniya-2/419-pismo-ot-arh-ivo-petrov-do-arh-danchev-i-us-na-kab-i-otgovor-pismo-na-arh-blago-stoev-do-ks-na-kab-), единственото положително качество на което е, че не е заведено и по тази причина – не е датирано. Няма да преразказвам перфектния коментар на арх. Благо Стоев (акцентирам на т. т. 5, 6 и 7 от него), но не мога да подмина съдържащите се в това писмо манипулативни неточности и неистини.

Първо, КАБ и КИИП „привеждат уставите си в съответствие с разпоредбите на” (това е точната формулировка!) ЗКАИИП „в едногодишен срок от влизането му в сила”, т.е. 2009 г. не трябва да се визира, още повече че тогава почти скандално беше представен от УС много суров текст, не ставащ дори за дискусия. При това, през 2008-ма в ОС на КАБ беше внесен надлежно (каква хубава думичка!) цялостен проект за изменения и допълнения на устава, който по предложение на зам. председател на УС с измислени аргументи беше отложен за следващата година и... захвърлен в коша.

Второ, мнозинството на ОС на КАБ (а не на РК София-град) не приема предложенията на УС. Аргументираната критика на предлаганите от УС&НОВА проекти за устав ще се разпростре на доста страници...

Трето, общите събрания на РК София-град никога не са приемали решения „да не се изпълнява закона” – напротив, през април 2010-та (същото се случи и през април 2011-та) предложиха свои алтернативни проекти. Това беше отговорено на председателя на КС на делегатското, а не на Общото събрание на РК София-град през 2010 г.

Четвърто, върховенството на Закона в годините нееднократно беше погазвано от изпълнителния (изпълняващ волята преди всичко на ОР, не на ОС) и контролиращия органи. Примери – удължаването на предишния мандат с около половин година; обявяването за редовни на неизбрани по смисъла на същия закон на шестима (!) членове на УС през 2008-ма; гласуване в условията на конфликт на интереси при свързани лица по смисъла на §1 от Търговския закон; неспазване на норми от действащия устав, към които препраща ЗКАИИП и т.н.

Пето, коментарът за последния абзац на писмото – най-горе!

Комисията по устава (избрана от ОС и поради това неподчинена на ОР и УС) изпълни съвестно задълженията си, произтичащи от решенията на ІХ-то ОС (т.15), провеждайки 16 заседания (по 5-6 часа всяко), спазвайки приетия от ОС график. Членовете на Комисията работиха напрегнато цяло лято и, както бяха обещали, без възнаграждение. За двете фази с решения на Комисията бяха ангажирани двама отделни адвокати, чиито юридически консултации следва да бъдат заплатени. За първия през юни т.г. УС (раз)реши „великодушно” това да извърши РК София-град (?), докато за втория по абсолютно лични съображения се отказва каквото и да било решение. И това при положение, че от сметките на няколко регионални колегии по един скандален начин (само с решение на нямащото такива права ОР) са изтеглени суми (13365,10 лв от сметката на РК София-град) за „...за финансиране на дейността на КС, КДП, Експертната комисия, както и комисии и работни групи, съставени от Общото събрание...”!?!

Без коментар! Примерите за патологията на КАБ са безкрайни. Просто мноого „добра” управленска практика на ОР! С един послушен като цяло УС, с услужлив с действията и становищата си КС, с фиктивна по закон КДП! Резултатът може да бъде само един – безконтролно управление!

Учудва ли вече някого прогресивния спад на обществения статус на свободната професия „архитект-проектант”, принизявайки я до нива, непознати в цивилизования свят? Учудват ли вече някого задълбчаващите се конфликти на интереси и корупционната среда, в която се опитваме да практикуваме любимата си професия?

Имаме ли Камара на архитектите в България или КАБ е нещо друго?

01.10.2011
Арх. Светломир Никодимов

 

Коментари  

 
#2 Светломир Младенов Никодимов 2011-10-03 10:30
То "навреме" беше преди пет-шест години. Вече въпросът е "късно или още по-късно"? Както сме се притаили май сме я докарали до онзи соцвиц дето се пита "А въженцата (за бесилките) сами ли ще си носим или ще ги раздават от профсъюзите?"
 
 
#1 Велина Стоянова Бъчварова 2011-10-03 10:06
Японците имат една поговорка : "Утрото е най-тъмно преди разсъмване"
Въпросът е да се събудим на време...
 
Copyright © 2021 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions